XX Marsz Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego Lublin – Jastków

Autor: Lubelski UW 2022-08-08 09:02:46

Dzisiaj przypada 107. rocznica zakończenia bitwy pod Jastkowem stoczonej przez Legiony Polskie z wojskami rosyjskimi. Bitwa jastkowska należała do największych starć Legionów Polskich na terenie Królestwa Polskiego. Walka toczyła się przez 4 dni, od 31 lipca do 3 sierpnia 1915 r. Szacuje się, że poległo około 100 żołnierzy, a 300 zostało rannych.

Główne obchody rocznicowe w Dąbrowicy i Jastkowie były częścią wydarzenia pn.: XX Marsz Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego Lublin-Jastków. Coroczne marsze odbywają się 3 sierpnia. Lubelski oddział Związku Piłsudczyków przywrócił przedwojenną tradycję marszów na trasie Lublin-Jastków w 2003 r. 
 
Przed wymarszem, który jak co roku zaplanowano na trasie: Krakowskie Przedmieście – Al. Racławickie – Al. Kraśnicka – ul. Nałęczowska – ul. Sobótki – ul. Wądolna – Dąbrowica – Kopanina – Jastków, zostały złożone kwiaty pod tablicami pamiątkowymi poświęconymi bohaterskim Legionom Józefa Piłsudskiego, gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, pod pomnikami Marszałka Józefa Piłsudskiego i Nieznanego Żołnierza oraz pod Pomnikiem Legionistów na cmentarzu, przy ul. Białej.
 
W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie dr Robert Derewenda, prezes Związku Piłsudczyków Oddział Lublin Tomasz Dyzma, przedstawiciele prezydenta Miasta Lublin, Związku Oficerów Rezerwy RP, służb mundurowych i organizacji kombatanckich i patriotycznych.
 
W 1915 r. po przekroczeniu granicy między ziemią sandomierską, a ziemią lubelską na teren Lubelszczyzny wraz z wojskami państwa centralnego, austro-węgierskiego wkroczyli legioniści. Tutaj odbył się ich chrzest bojowy, który był ofiarą krwi, ale ofiarą również nadziei. To tutaj po 100 latach rosyjskiego zaboru od 1815 r., po ustaleniach w kongresie wiedeńskim do 1915 r., stacjonowały zaborcze, carskie, rosyjskie, okupacyjne wojska.  I to oni po przelaniu krwi, po stracie wielu dusz, mogli się cieszyć z tego, że w końcu serce Polski, ziemia lubelska, obecne województwo lubelskie mogło zaczerpnąć choć trochę wolności. Pamiętamy, że ta wolność była reglamentowana przez austriackiego zaborcę, ale my Polacy mogliśmy w końcu poczuć się tutaj wolni i odpowiedzialni. Trzy lata później, w 1918 r. przyszła wolność całkowita, ale pamiętajmy, że właśnie ta wolność dzięki poświęceniu legionistów późniejszego I marszałka  Rzeczypospolitej Józefa Piłsudskiego wyszła z tej ziemi i objęła teren kolejnych 388 tys. km kwadratowych – mówił wicewojewoda Robert Gmitruczuk. Na ręce prezesa Związku Piłsudczyków Oddział Lublin Tomasza Dyzmy Dyplom Uznania Wojewody Lubelskiego.
 
Wyróżnienie zostało przyznane za upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność Ojczyzny oraz wiedzy o poniesionych w tej walce ofiarach, wieloletnią organizację Marszu Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego, wychowanie młodzieży oparte na szacunku do historii i kultury polskiej, odpowiedzialność i obywatelskie zaangażowanie.
 
W imieniu własnym, wojewody lubelskiego, marszałka województwa lubelskiego, prezydenta Miasta Lublin pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy upamiętniają tę wyjątkową chwilę. Ta pamięć jest bardzo ważna, chociaż starano się ją wyrugować przez lata kolejnej sowieckiej okupacji, przez lata Polski Ludowej, to ten marsz szlakiem legionów Józefa Piłsudskiego Lublin-Jastków jest kultywowany i pielęgnowany – dziękował wicewojewoda lubelski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u