Otwarcie obwodnicy w Rybnej

Autor: Małopolski UW 2022-08-23 09:44:55

Ma 3,27 km. Łączy się z drogą powiatową 2191K oraz drogą wojewódzką nr 780. Ok. 158 zjazdami prowadzi do lokalnych posesji. W miejscowości Rybna miało miejsce uroczyste otwarcie wyczekiwanej przez mieszkańców obwodnicy. W uroczystości wzięli udział wicemarszałek Sejmu  Ryszard Terlecki, wicemarszałek Senatu Marek Pęk, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita, a także samorządowcy wicemarszałek małopolski Łukasz Smółka, starosta krakowski Wojciech Pałka oraz lokalni przedstawiciele samorządu na czele z panią wójt gminy Czernichów Danutą Filipowicz.

To święto gminy i wielki sukces, z którego się cieszymy i gratulujemy wszystkim zaangażowanym w tę inwestycję. Mimo rozmaitych trudności pandemii Covid-19, toczy się wojna, tuż za naszą granicą, inflacja, która jest efektem tej wojny. My nie zaprzestajemy inwestycji różnego charakteru, tych dużych, wielkich, największych, ale także i mniejszych niesłychanie ważnych dla miejscowych społeczności. Chcę zapewnić, że ten kurs, który obrał rząd Zjednoczonej Prawicy będzie kontynuować nadal i takich spotkań kończących inwestycje będzie z pewnością więcej - mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

– Cieszę się, że wreszcie po wielu latach ta inwestycja znajduje swój finał. Na pewno pomoże ona rozwijać się gminie Czernichów. To wydawałoby się może niezbyt duża inwestycja, bo przecież cały kraj jest jednym wielkim placem budowy. Budujemy drogi ekspresowe, wielkie estakady, wiadukty, mosty, tunele, ale nie zapominamy też o drogach powiatowych i gminnych. Polska jest całością - taka jest filozofia rządu Prawa i Sprawiedliwości. Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju, jeśli gminy takie jak Czernichów nie będą miały nowej infrastruktury drogowej. Ta inwestycja jest przykładem świetnej współpracy administracji na wszystkich poziomach władzy – od władzy centralnej, poprzez województwo, starostwo i wreszcie gminę - mówi wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa, a ta inwestycja jest widomym efektem tego co deklarowaliśmy samorządom i Polakom przez lata. Gdyby nie ustawa o RFRD, która przecież była negatywnie oceniana przez opozycję, ta ustawa pozawala realizować właśnie taki przedsięwzięcie jak to. To staraniem samorządu gminy, powiatu przy wsparciu z RFRD ta inwestycja powstała, mieszkańcy Rybnej, a także przedstawiciele tranzytu będą mogli odetchnąć pełną piersią. Widzę zadowolenie na twarzach wszystkich mieszkańców Rybnej, ale i wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji - mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Budowa obwodnicy Rybnej od podpisania umowy z wykonawcą trwała prawie dwa lata. Mieszkańcy gminy Czernichów czekali na powstanie tej drogi znacznie dłużej. Od dziś cieszą się bezpiecznym, komfortowym i bezpośrednim połączeniem z drogami wojewódzką i powiatową. Realizacja inwestycji jest kolejnym dowodem na to, że rząd Pana Premiera Mateusza Morawieckiego dotrzymuje słowa. Że realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju. Na powstanie tych ponad 3 km przeznaczono 7 529 771 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nie stalibyśmy tutaj gdyby nie rządowe wsparcie. Gratuluję pani wójt gminy oraz wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wartość całkowita realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej (obwodnicy) w miejscowości Rybna, w km 0+000,00 do 3+270,13 od skrzyżowania z drogą powiatową K2191 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 780 odc. 70 w km 1+611.50, gmina Czernichów” wyniosła 18 108 281 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 7 529 771 zł pozostałe koszty zostały rozłożone pomiędzy powiat krakowski  (3 890 904 zł) oraz środki własne gminy Czernichów (6 687 606 zł).

W ramach zadania wykonano:

- drogę klasy Z o długości 3,27 km,
- podstawowa szerokość jezdni 6 m z przekrojem daszkowym ze spadkami obustronnymi równymi 2 proc.,
- włączenia do drogi powiatowej 2191K oraz do drogi wojewódzkiej nr 780,
- skrzyżowania typu T z wyspą dzielącą na wlotach podporządkowanej drogi,
- oświetlenie skrzyżowań,
- obustronne pobocza o szerokości 1 m,
- rowy drogowe,
- odprowadzenie wód opadowych do istniejących cieków wodnych,
- minimum 5 przepustów o średnicy fi 800 lub przepustów skrzynkowych 1000x1200 (1x1,2m),
- ok. 158 zjazdów do posesji przy budowanej drodze.

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg ma na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego. Nowe drogi to podniesienie jakości życia mieszkańców, oszczędność czasu i pieniędzy. Inwestycje infrastrukturalne to także rozwój gospodarczy naszego województwa. Gmina Czernichów zrealizowała już cztery zadania dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: zbudowano obwodnicę w Rybnej, przebudowano drogi gminne w Dąbrowie Szlacheckiej i Przegini Narodowej, wyremontowano drogę  gminną w miejscowości Wołowice. Łączna wartość dofinansowania tych projektów wyniosła 8 685 357 zł. Powstało lub przebudowano łącznie 5,62 km dróg – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Ustawą z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1430, z późn. zm.) powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Więcej o RFRD: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog---dawniej-fundusz-drog-samorzadowych

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u