Czas dziękczynienia za plony. Dożynki gminy Czemierniki

Autor: Lubelski UW 2022-08-30 08:51:13

Dożynki to niezwykle ważne wydarzenie wieńczące ogromny trud włożony przez rolników podczas ostatnich żniw, podziękowanie za zbiory i jednocześnie prośba o pomyślność przyszłych. Rolnikom gminy Czemierniki, słowa uznania za ciężką pracę złożył podczas Święta Plonów wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk

Gminno-parafialne dożynki w Czemiernikach rozpoczęły się mszą św. w intencji rolników i ich rodzin, po której uczestnicy uroczystości przeszli w korowodzie dożynkowym poprowadzeni przez młodzieżową orkiestrę dętą z Czemiernik. Gości powitali: wójt gminy Czemierniki Arkadiusz Filipek oraz przewodniczący Rady Gminy Marek Bączek.
 
Wicewojewoda Robert Gmitruczuk podziękował za codzienną, wymagającą wiele poświęcenia, pracę rolników: - Dożynki, to czas dziękczynienia za plony, które zbieramy, to też czas podkreślenia jak ważną rolę spełnia polski rolnik, który swoją praca zapewnia nie tylko polski chleb na polskich stołach, ale w czasie zagrożenia staje pierwszy w szeregu w obronie Ojczyzny. Pragnę gorąco podziękować za tą ogromną pracę na rzecz drugiego człowieka.
 
Podczas dożynek odbyła się aukcja obrazów z pleneru malarskiego. Uroczystości uświetnił koncert młodzieżowej orkiestry dętej z Czemiernik oraz zespołu Lubartowiacy. Całość zakończyły koncerty i zabawa pod gołym niebem.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u