10-lecie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu

Autor: Opolski UW 2022-08-31 08:44:53

28 sierpnia 2012 roku o godzinie 9:00 uruchomiono Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu. Pierwsze połączenie na numer alarmowy 112 okazało się zgłoszeniem zasadnym i zostało skierowane do dyspozytora medycznego, odebrał je operator numerów alarmowych, który do dziś pracuje.

Od dnia 21 grudnia 2012 roku Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego rozpoczęło – jako pierwsze w kraju – obsługę zgłoszeń alarmowych z obszaru całego województwa (początkowo połączenia kierowane były tylko z obszaru miasta Opola i powiatu opolskiego).

W 2013 roku powstała ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego i od tego czasu Wojewódzkie Centra Powiadamiania Ratunkowego stały się Centrami Powiadamiania Ratunkowego.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu w kwietniu 2018 roku przejęło obsługę zgłoszeń alarmowych z numeru 997 (Policja) a we wrześniu 2021 roku z numeru alarmowego 998 (PSP). Przejęcie obsługi numerów alarmowych 997 i 998 zmniejszyło obciążenie stanowisk kierowania Policji i PSP. Dyżurni służb dzięki temu mają więcej czasu na dysponowanie sił i środków do miejsca zdarzenia oraz zarządzaniem konkretnymi zdarzeniami alarmowymi. Skumulowanie numerów alarmowych 112, 997 i 998 w CPR usprawnia proces obsługi zgłoszenia alarmowego – wystarczy jeden telefon, by informacja trafiła w czasie rzeczywistym do odpowiednich miejscowo i rzeczowo służb ratowniczych.

 W 2021 roku CPR w Opolu został przeniesiony z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do Wydziału Zdrowia i Powiadamiania Ratunkowego, na który składa się również Dyspozytornia Medyczna i Oddział Zdrowia i Ratownictwa Medycznego.

Na przestrzeni  10 lat CPR w Opolu odebrał ponad 4 mln 150 tysięcy zgłoszeń. Ponad 1,2 mln to zgłoszeni zasadne, niestety wciąż ponad 3 mln zgłoszeń to zgłoszenia niezasadne, fałszywe lub złośliwe. Dzięki prowadzonym akcjom promocyjnym ilość tych połączeń spada.

Średnia ilość zgłoszeń na 1 operatora wynosi 120, na zmianie dziennej to około 160 a na zmianie nocnej około 80 zgłoszeń.

Najwięcej zdarzeń alarmowych kierowanych jest do:

  • Policji – ok.  650 tyś.,
  • Dyspozytorni Medycznej ok. – 450 tyś.,
  • PSP – ok. 70 tyś.,
  • pozostałe służby pomocnicze – ok. 50 tys.  

Obecnie w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu zatrudnionych jest 27 operatorów numerów alarmowych, którzy posiadają uprawnienia do odbioru zgłoszeń alarmowych. Łącznie przyznanych dla województwa opolskiego jest 36 etatów operatorów numerów alarmowych.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u