WIZYTA PRZEDSTAWICIELI KIEROWNICTWA POLICJI RWANDY W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI

Autor: MSWiA 2022-09-10 09:30:13

I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Augustyniak był gospodarzem spotkania z Panem Felixem Namuhoranye – Zastępcą Inspektora Generalnego Policji Rwandy. W spotkaniu uczestniczyli również JE prof. Anastase Shyaka – Ambasador Rwandy w Polsce oraz Pan Vincent Sano – Komisarz Policji Rwandy ds. Finansów i Kadr. Celem wizyty gości z Rwandy w KGP było omówienie dotychczasowej współpracy polskiej i rwandyjskiej Policji oraz wskazanie potencjalnych obszarów dalszego współdziałania.

Wizyta, która miała miejsce w dniu 9 września 2022 roku w Komendzie Głównej Policji, stanowiła podsumowanie pobytu delegacji rwandyjskiej w Polsce. Wcześniej goście odwiedzili kielecki XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, jedną z najważniejszych imprez targowych branży obronnej na świecie, organizowaną od 1993 corocznie w Kielcach.

Z kolei w dniu 8 września 2022 r. goście złożyli również roboczą wizytę w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, podczas której kierownictwo tej jednostki zapoznało delegatów z głównymi zadaniami realizowanymi przez CSP, ze szczególnym uwzględnieniem systemu szkolnictwa policyjnego oraz dostępnej infrastruktury szkoleniowej. 

Podczas spotkania w KGP Zastępca Inspektora Generalnego Policji Rwandy z uznaniem wyraził się o wyposażeniu i sprzęcie wykorzystywanym przez polską Policję, a także o poziomie wyszkolenia i kwalifikacji funkcjonariuszy oraz skuteczności rozwiązań zaimplementowanych w proces ich kształcenia. 

Nadinsp. Dariusz Augustyniak z kolei omówił główne założenia i przebieg programu modernizacji polskiej Policji na przestrzeni ostatnich lat, a także najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoi obecnie polska Policja, zarówno w kontekście wewnętrznym, jak i międzynarodowym.

Pan Ambasador Shyaka pokrótce przedstawił zadania misji dyplomatycznej w Polsce, która została utworzona w grudniu 2021 roku w Warszawie. Wcześniej misja dyplomatyczna Rwandy na Polskę była akredytowana przy Ambasadzie Rwandy z siedzibą w Berlinie.

Obie strony zapewniły o swojej gotowości do współpracy, wymiany doświadczeń oraz woli podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz budowy i wzmacniania bezpieczeństwa w obu krajach.

(BMWP KGP / foto: Grzegorz Utnik Gabinet KGP)

© 2018 Super-Polska.pl stat4u