UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA SZTANDARU KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W TUCHOLI

Autor: MSWiA 2022-09-13 09:01:13

Od piątku (09.09.2022 r.) policjanci z komendy powiatowej w Tucholi mają swój sztandar. Sztandar został ufundowany przez społeczność powiatu tucholskiego w dowód uznania dla policyjnej służby. Akt nadania podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński. Z rąk Starosty Tucholskiego Pana Michała Mroza sztandar odebrał nadinsp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji, a następnie wręczył go mł. insp. Wiesławowi Gapie Komendantowi Powiatowemu Policji w Tucholi.

Uroczysty apel, podczas którego, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, wręczony został Sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Tucholi odbył się na Starym Rynku w Tucholi. Uroczystość poprzedziła msza święta w parafii Bożego Ciała w Tucholi, którą celebrował Ordynariusz Diecezji Pelplińskiej Ks. Biskup Ryszard Kasyna. Następnie pod pomnikiem działacza niepodległościowego księdza podpułkownika Józefa Wryczy, który znajduje się przed kościołem, delegacja złożyła kwiaty.

Po mszy defilada złożona z Kompanii Honorowej kujawsko-pomorskiej Policji, Orkiestry Reprezentacyjnej KGP oraz policjantów i zaproszonych gości przeszła na rynek, gdzie odbyła się główna uroczystość.

Apel rozpoczęło złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji, który oddał honor sztandarom, a następnie dokonał przeglądu pododdziałów. W dalszej kolejności przy taktach Mazurka Dąbrowskiego, odśpiewanego przez kompanię honorową, podniesiono flagę Rzeczypospolitej Polskiej.

Gości, którzy przybyli na uroczystość przywitał Komendant Powiatowy Policji w Tucholi mł. insp. Wiesław Gapa, który powiedział m.in.:
(…) Jestem dumny, że to mnie przypadł zaszczyt odebrania Sztandaru, który jest wyrazem społecznego uznania za rzetelną i odpowiedzialną służbę funkcjonariuszy Policji oraz pracowników cywilnych. Sztandar trwale wpisał się w historię Policji i jest nadawany jednostkom Policji od 1918 roku. Jest symbolem tradycji, wierności, honoru, godności, etosu zawodowego, praworządności oraz oddania służbie. (…) Widoczny na sztandarze napis: „Bóg, Honor, Ojczyzna” mają szczególne, zobowiązujące nas wszystkich znaczenie.

Następnie odczytane zostały akty nadania i wręczenia Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Tucholi, a w drzewce wbite zostały honorowe gwoździe. Poświęcenia Sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Tucholi dokonał Ordynariusz Diecezji Pelplińskiej Ks. Biskup Ryszard Kasyna.

Dalej nastąpiła ceremonia wręczenia i prezentacji proporca.

Sztandar Komendy Powiatowej Policji w Tucholi przekazany został z rąk Przewodniczącego Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru - Starosty Tucholskiego Pana Michała Mroza, za pośrednictwem reprezentującego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Romana Kustera, na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi mł. insp. Wiesława Gapy.

Okolicznościowe przemówienia były ważną częścią tej podniosłej uroczystości.

Jako pierwszy głos zabrał nadinsp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji:
- (…) wiele razy dziś już to powiedziano. Sztandar to wyjątkowy symbol, symbol najwyższych wartości, honoru, męstwa, dumy i etosu policyjnego. Dewiza „Bóg, Honor, Ojczyzna” podkreśla wierność Polsce. Ważnym elementem na sztandarze jest postać Świętego Michała Archanioła, patrona polskiej Policji… . (…) Policjanci i pracownicy komendy Policji w Tucholi mogą być dzisiaj dumni, że służą tutaj na tej ziemi, dla tych mieszkańców. Dziękuję fundatorom Sztandaru oraz tym, którzy tę inicjatywę objęli patronatem honorowym: Panu Ministrowi Łukaszowi Schreiberowi i Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Panu Mikołajowi Bogdanowiczowi.

Następnie głos zabrał Minister członek Rady Ministrów Przewodniczący stałego komitetu Rady Ministrów, poseł na Sejm Pan Łukasz Schreiber:
- To dla mnie wielki zaszczyt i honor, że mogłem przyjąć patronat nad tym wydarzeniem. (…) Przede wszystkim jestem tutaj dzisiaj żeby złożyć wyrazy szacunku, szacunku za Waszą służbę, za służbę, która, sami to wiecie najlepiej, w której czasem trzeba ryzykować życiem i zdrowiem. (…) Pozwólcie Państwo, że jeszcze raz zapewnię, w imieniu swoim, ale także rządu Rzeczpospolitej, o naszym oddaniu i wdzięczności za Waszą postawę.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski w swoim przemówieniu podkreślił:
Spotykamy się tak licznie żeby dzisiaj świętować nadanie Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi. Sztandar i ta rzecz, która była broniona do ostatniej kropli krwi. Sztandar to symbol, to znak. W pożodze wojny, w szczęku oręża, to sztandar wyznaczał kierunki, wyznaczał, jak bitwa będzie się kształtowała. Do jego ochrony wyznaczani byli najodważniejsi i najlepsi. Dzisiaj, jestem przekonany, że Sztandar trafia do takich właśnie ludzi. Bądźcie zawsze dumni, czujni i przygotowani. Jestem także przekonany, że Sztandar ten będzie uczestniczył w każdym dniu waszej służby, w Waszych myślach i sercach.

Jako ostatni głos zabrał Przewodniczący Społecznego Komitetu Ufundowania Sztandaru - Starosta Tucholski Pan Michał Mróz:
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że praca w Policji to przede wszystkim służba. Jest wiele definicji pojęcia służba, ale ta zawarta w słowniku języka polskiego najbardziej oddaje sens „służba to praca na rzecz wspólnoty wykonywana z poświęceniem”. Z tego faktu wynika, że działanie każdej służby, zwłaszcza takiej na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, zasługuje na szacunek, poważanie i wdzięczność. Wyrażenie wdzięczności może odbywać się w różnej formie. W formie materialnej, ale też z pozoru nieuchwytnej, w postaci słowa, czynu, gestu, czy symbolu. Dzisiejsza uroczystość jest swego rodzaju ewenementem, gdyż zawiera w sobie obie te formy wdzięczności równocześnie.

Uroczysta defilada Orkiestry Reprezentacyjnej KGP, Kompanii Honorowej kujawsko-pomorskiej Policji oraz pocztów sztandarowych zakończyła apel.

Ceremonia wręczenia Sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi na długo pozostanie w pamięci mieszkańców i uczestników apelu. W pamięci i sercach policjantów pozostanie na zawsze.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u