75. rocznica urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

Autor: Podlaski UW 2022-09-16 08:28:18

14 września 1947 r. we wsi Okopy niedaleko Suchowoli urodził się błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko – kapelan "Solidarności", męczennik za wiarę. W dniu 75. rocznicy tego wydarzenia kwiaty przed białostockim pomnikiem ks. Jerzego złożył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się jako Alfons Popiełuszko - dopiero w 1971 r. oficjalnie zmienił imię na Jerzy. Jego rodzice - Marianna i Władysław - prowadzili gospodarstwo rolne.

W 1954 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Suchowoli. Cztery lata później został ministrantem w miejscowym kościele parafialnym.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, Jerzy Popiełuszko wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 28 maja 1972 r. w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski.

Wydarzeniem, które zapoczątkowało pracę duszpasterską ks. Jerzego wśród robotników, była msza św. dla strajkujących pracowników huty „Warszawa”. Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Popiełuszko zaangażował się w pomoc rodzinom internowanych i więzionych działaczy Solidarności. Uczestniczył też w procesach osób aresztowanych za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Był za to systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO.

Działalność duszpasterską i nauczanie ks. Jerzy oparł na przesłaniu: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Swoją niezłomną postawą zyskał autorytet i szerokie poparcie w całej Polsce. Efektem tego była obecność tysięcy wiernych na comiesięcznych mszach za Ojczyznę, co nie spotkało się z aprobatą komunistycznej władzy.

19 października 1984 r. ks. Popiełuszko został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW, przebranych za funkcjonariuszy drogówki. Po brutalnych torturach esbecy skrępowali księdza sznurem, ciało obciążyli workiem z kamieniami i wrzucili do rzeki. Zwłoki kapłana wyłowiono z zalewu na Wiśle 30 października 1984 r.

Ks. Popiełuszkę pochowano przy kościele św. Stanisława Kostki, a nie na Powązkach czy w rodzinnej Suchowoli - jak chciały ówczesne władze. W pogrzebie, 3 listopada 1984 r., wzięło udział ok. 800 tys. wiernych oraz blisko tysiąc księży. Mszy żałobnej przewodniczy prymas Józef Glemp.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u