Uroczystość upamiętniająca ofiary obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem

Autor: Wielkopolski UW 2022-09-17 08:29:10

Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem był pierwszym niemieckim ośrodkiem masowej zagłady Żydów w utworzonej przez hitlerowców jednostce administracyjnej Warthegau - Kraju Warty

15 września na terenie Miejsca Pamięci w Lesie Rzuchowskim odbyła się uroczystość upamiętniająca pomordowanych Polaków, Żydów, Romów i Sinti, Dzieci Czeskich, Jeńców Sowieckich w Obozie Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Organizatorami byli wójt gminy Grzegorzew Bożena Dominiak i proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Chełmnie ks. Krzysztof Kaczmarek.

Uroczystą mszę św. w intencji ofiar niemieckiego obozu zagłady w Chełmnie oraz wszystkich ofiar II wojny światowej odprawił biskup senior diecezji włocławskiej Wiesław Mering.

Po eucharystii I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska złożyła kwiaty przy Ścianie Pamięci w imieniu Ministra - Członka Rady Ministrów, Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Zbigniewa Hoffmanna oraz wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego.

- „Zapomnienie jest dzieckiem obojętności, pamięć jest dzieckiem miłości" - dlatego naszym wielkim zadaniem jest pamiętać i tę pamięć przekazywać, aby młodzi ludzie mogli brać odpowiedzialność najpierw za własne życie, by później być odpowiedzialnym także za Ojczyznę - muszą rozumieć, skąd wywodzi się ich tożsamość i dlaczego jej pielęgnowanie jest jedną z najwyższych powinności – mówiła wicewojewoda podczas uroczystości.

W Lesie Rzuchowskim na terenie niemieckiego obozu zostało pomordowanych około 200 tysięcy osób: Polaków, Żydów, Romów i Sinti, Dzieci Czeskich, Jeńców Sowieckich. Na miejscu obozu Kulmhof znajduje się obecnie muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, będące od 2013 r. oddziałem Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Ważnym elementem muzeum jest Ściana Pamięci, która powstała w 1990 r. na odkrytych reliktach krematorium. Na ścianie rodziny zmarłych z całego świata umieszczają indywidualne tablice pamięci o bliskich.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u