70. rocznica powstania Polskiego Radia Lublin

Autor: Lubelski UW 2022-09-21 07:46:19

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wziął udział w uroczystym spotkaniu zespołu pracowników oraz przyjaciół Radia Lublin, będącym częścią uroczystości jubileuszowych związanych z 70. rocznicą powstania rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie.

Ważną częścią spotkania było wręczenie pracownikom rozgłośni odznaczeń państwowych - aktu dekoracji Krzyżami Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę dokonał wojewoda lubelski. Lech Sprawka wręczył też redaktor naczelnej Radia Lublin Małgorzacie Piaseckiej nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Ponadto, wręczone zostały statuetki Złotych MHz, przyznawane za wsparcie w wypełnianiu misji publicznego nadawcy i nagrody marszałka województwa lubelskiego, prezydenta Miasta Lublin i dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie.
 
- Chciałbym pogratulować jubileuszu na ręce pana prezesa Mariusza Deckerta, bo niewątpliwie jest to niezmiernie ważny okres swoistej posługi na rzecz społeczeństwa naszego województwa. Sam wychowałem się na lubelskim, polskim radiu. Nie ukrywam, że w latach 70., wtedy, gdy Lublin był stolicą muzyczną Polski, to na korytarzach w czasie przerw, słuchaliśmy Budki Suflera – właśnie dzięki Państwu. Macie wielkie zasługi w kształtowaniu nie tylko przekazu informacyjnego, społecznego, ale też postaw w różnych sferach ludzkiego życia. Składam podziękowanie, gratulacje i życzenia dalszego, znakomitego rozwoju. Na mapie Lubelszczyzny stanowicie wiele – podkreślał wojewoda lubelski.
 
Dopełnieniem podziękowań było przekazanie na ręce prezesa zarządu Mariusza Deckerta i redaktor naczelnej Małgorzaty Piaseckiej Dyplomu Uznania Wojewody Lubelskiego dla Polskiego Radia Lublin S.A. Wyróżnienie przyznane zostało za skuteczne i profesjonalne wypełnianie misji nadawcy publicznego, nieoceniony wkład w rozwój dziennikarstwa radiowego, codzienne towarzyszenie mieszkańcom regionu poprzez przekaz treści informacyjnych, kulturalnych i sportowych, kierowanie się zasadami rzetelności, niezależności i bezstronności, tworzenie audycji z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii, dbałość o kulturę słowa, zaangażowanie społeczne służące dobru wspólnemu, wspieranie wydarzeń i lokalnych inicjatyw.
 
Wojewoda podziękował też wszystkim redaktorom i pracownikom Radia Lublin za wspieranie działań informacyjnych, prowadzonych przez wojewodę lubelskiego i Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie na rzecz mieszkańców regionu, związanych z walką z pandemią wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa lubelskiego.
 
Od przełomu lutego/marca 2020 r. na pierwsze miejsce wysunęła się problematyka pandemii. Nie ukrywam, że – i to odnoszę do wszystkich mediów – jestem niezmiernie zobowiązany za znakomitą współpracę w tym jakże bardzo trudnym okresie, gdzie teoretycznie były możliwe dwa modele: tradycyjnej, dziennikarskiej pracy i taki, który bierze pod uwagę to, że jest to stan kryzysowy i że jeżeli jest wspólny cel, to niezależnie od poglądów, upodobań, jest łatwiej o sukces w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej. Ja miałem szczęście – dodał wojewoda Lech Sprawka.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u