W powiecie ryckim zostały zrealizowane kolejne inwestycje

Autor: Lubelski UW 2022-09-21 07:49:03

W powiecie ryckim odbyły się uroczystości otwarcia sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Moszczance (gmina Ryki) i symbolicznego oddania do użytku drogi gminnej w Korzeniowie (gmina Ułęż). Inwestycje zostały zrealizowane przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W imieniu wojewody lubelskiego Lecha Sprawki w wydarzeniach uczestniczył dyrektor Biura Wojewody Paweł Paszko.

Przedmiotem zamówienia w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Moszczance” była kompleksowa realizacja projektu budowy budynku sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-magazynowym i łącznikiem do budynku szkoły podstawowej wraz z niezbędnym wyposażeniem sportowym. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym.
 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodziła m.in. rozbiórka elementów zagospodarowania terenu wchodzących w kolizję z budowanym obiektem tzw. kubaturowym, wykonanie obiektu kubaturowego o konstrukcji tradycyjnej murowo-żelbetowej, przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, przebudowa zewnętrznej instalacji, wykonanie dojścia wraz z pochylnią dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażenie sali gimnastycznej w niezbędne urządzenia sportowe, wyposażenie pomieszczeń przy sali gimnastycznej, wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych.
 
Z kolei zakres robót przy realizacji inwestycji drogowej w Korzeniowie obejmował m.in. przebudowę drogi gminnej na długości 2386,30 m, wykonanie warstwy i wiążącej, przebudowę istniejącego chodnika od km 0+062,00 do km 1+008,50 (strona prawa), wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie przebudowy przepustu, regulację wysokościowa przylegających zjazdów do posesji, wykonanie palisady betonowej na długości 52,0 m.
 
Przebudowa drogi była dla Gminy Ułęż kluczową inwestycją z uwagi na fakt, że w tym kierunku odbywa się większość ruchu w kierunku miasta powiatowego Ryk oraz Dęblina.
 
Od około 4 lat gmina Ułęż to teren realizacji wielu zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych i rządowych. To ogromny krok cywilizacyjny i szansa na rozwój gminy i społeczności lokalnej. Na terenie gminy nastąpiły m.in.: wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED, instalacje solarne i fotowoltaiczne na dachach budynków mieszkańców i na budynkach użyteczności publicznej, nowe linie wodociągowe, remonty w szkołach i świetlicach wiejskich, budowy i modernizacje dróg.
 
Wojewoda lubelski Lech Sprawka wyraża uznanie dla sprawnego wykonania zaplanowanych inwestycji, gratuluje władzom gmin Ryki i Ułęż dbałości o rozwój „małych ojczyzn” i życzy realizacji kolejnych inwestycji dla dobra wspólnego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u