14 mln złotych na odbudowę ekosystemu rzeki Odry

Autor: Opolski UW 2022-09-27 08:54:12

Pięć Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działających w dorzeczu drugiej największej polskiej rzeki, przekaże łącznie 14 milionów złotych w formie dotacji na zarybianie w ramach programu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry”.

Dla województwa opolskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu przekaże 3 mln zł.

W ramach programu dofinansowane będzie zarybianie zgodnie z aktualnymi operatami rybackimi lub innymi dokumentami, potwierdzającymi konieczność zarybiania, w tym m.in. pozyskiwanie tarlaków jako genetycznej bazy wyjściowej do produkcji materiału zarybieniowego; odtworzenie tarlisk jako naturalnych miejsc odbudowy ekosystemu flory i fauny związanych z namnażaniem ryb i skorupiaków, a także monitoring ssaków żyjących w ekosystemie Odry.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u