Wrześniowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Autor: MSWiA 2022-09-28 09:30:50

27 września br. odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, któremu współprzewodniczyli wiceminister Paweł Szefernaker oraz starosta powiatu poznańskiego Jan Grabkowski. Podczas posiedzenia wręczono nagrody laureatom XIX edycji Konkursu im. prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego.

Członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego rozmawiali m.in. na temat cen usług związanych z gospodarką wodno-ściekową. Regulatorem w tym zakresie jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które na posiedzeniu Komisji reprezentował Paweł Rusiecki, zastępca prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym. 

W ramach dzisiejszego posiedzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała 19 projektów ustaw i rozporządzeń.

Na początku obrad prof. dr hab. Hubert Izdebski, przedstawiciel komisji konkursowej oraz współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wręczyli nagrody laureatom i wyróżnionym w Konkursie im. prof. Michała Kuleszy. Inicjatywa organizowana jest przez redakcję miesięcznika „Samorząd Terytorialny”. Laureaci XIX edycji konkursu reprezentują: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższą Szkołę HUMANITAS w Sosnowcu.

Kolejne posiedzenie plenarne Komisji zaplanowano na 25 października br.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u