Nadanie imienia Szarych Szeregów Szkole Podstawowej nr 27 w Radomiu

Autor: Mazowiecki UW 2022-09-28 09:36:57

Dzień 27 września 2022 roku zapisał się w historii Szkoły Podstawowej nr 27 w Radomiu, jako jeden z najważniejszych. Tego dnia placówce nadano imię Szarych Szeregów i przekazano sztandar. W uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz.

Uroczystość nadania patrona oraz przekazania sztandaru szkole poprzedziły: wspólnie odśpiewany hymn państwowy, powitanie przybyłych gości przez dyrektora placówki, Panią Małgorzatę Balicką oraz wystąpienia okolicznościowe. W trakcie wydarzenia głos zabrał Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, który przeczytał list Wojewody Mazowieckiego skierowany do uczestników.

Jest to wydarzenie wyjątkowe w dziejach placówki. Uroczystość nadania imienia to deklaracja identyfikacji z wartościami, które uosabia patron, oraz uznania jego drogi życiowej i postawy za punkt odniesienia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Harcerki i harcerze, których wybrali Państwo za zbiorowego patrona Szkoły, w czasie II wojny światowej pomimo młodego wieku dali liczne dowody bohaterstwa, dojrzałości i świadomości narodowej, angażując się w działalność konspiracyjną i walkę zbrojną. Postawa ta stała się podstawą ich zasłużonej legendy. Mimo upływu lat członkowie Szarych Szeregów stanowią ciągle aktualny wzór patriotyzmu, męstwa, niezłomności i heroizmu, który społeczność szkoły zobowiązuje się czcić i naśladować.

Wierzę, że sztandar będzie każdego dnia przypominał uczniom o obowiązku nieustannego doskonalenia intelektualnego, moralnego i osobowościowego, stanowiącego warunek satysfakcjonującego, spełnionego życia. Mam też nadzieję, że ten symbol wierności wartościom będzie dla nich drogowskazem w sytuacjach wymagających trudnych wyborów – napisał w liście Wojewoda Mazowiecki.

W obecności gości i społeczności Szkoły Podstawowej nr 27 w Radomiu uczniowie złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u