Wraca realizacja „Przedsiębiorczych Dzieciaków” w Łucku

Autor: UM Lublin 2022-09-30 16:39:19

Kontynuowane są przygotowania lubelsko-łuckiej edycji projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”. W ostatnich dniach Lublin gościł przedstawicieli władz Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego oraz jego studentki koordynujące realizację projektu w Ukrainie. W czasie kilkudniowego pobytu poznawały one wypracowane w naszym mieście dobre praktyki, odwiedziły placówki oświatowe, uczelnię wyższą, a przy okazji poznały sam Lublin.

„Przedsiębiorcze Dzieciaki” to projekt szczególny, doskonale wpisujący się w program Europejskiej Stolicy Młodzieży, którą Lublin będzie już w 2023 r. Lubelskie dzieci uczy przedsiębiorczości, przedstawicielom firm uświadamia, jak ważna jest edukacja młodych pokoleń, szkołom ułatwia realizację programu w kreatywny sposób. Tym bardziej cieszy, że wypracowane przez nas metody rozwijania kompetencji młodych są wykorzystywane przez inne samorządy – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

Z początkiem roku szkolnego 2021/2022, Lublin oraz Łuck rozpoczęły przygotowania do równoległej realizacji projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”. Jego celem jest kształtowanie u dzieci w wieku wczesnoszkolnym postaw przedsiębiorczych, w tym kompetencji miękkich, takich jak współpraca w grupie, radzenie sobie ze stresem czy kreatywność oraz podstaw ekonomii. Harmonogram obydwu projektów zakładał taki sam przebieg, a jedyną różnicą miała być sama maskotka towarzysząca uczestnikom inicjatywy. W Lublinie od lat jest nią Koziołek Biznesmen, w Łucku zdecydowano się na wybór klikona miejskiego (w języku ukraińskim zwany klykun), który - podobnie jak koziołek w przypadku Lublina - jest symbolem miasta.


W ramach przygotowań, we wrześniu 2021 roku odbył się cykl spotkań i warsztatów online dla studentek z Ukrainy oraz wykładowców z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. Wspólnie opracowano i omówiono aspekty metodyczne oraz pomoce dydaktyczne i zasady współpracy, w tym komunikację z dziećmi. Kolejne miesiące upłynęły pod znakiem przygotowań organizacyjnych i rekrutacji placówek oświatowych, firm i osób kreatywnych. Z początkiem roku planowane było uruchomienie wszystkich aktywności, jednak przez sytuację polityczną oraz wybuch wojny w Ukrainie tamtejsze plany przesunięto.

 

Do realizacji projektu Łuck powrócił we wrześniu 2022 r. Pierwszym z działań były zajęcia warsztatowe ,,Poznajmy się”, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów. Podczas nich dzieci zobaczyły maskotkę projektu klykuna, poznały cel jego wizyty oraz zasady udziału w projekcie i jego przebieg. W październiku planowane są kolejne spotkania merytoryczne oraz wizyty u partnerów.

 

W dniach 18-27 września Lublin odwiedziła delegacja z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki. Wśród gości znalazły się studentki odpowiedzialne za realizację projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” w Łucku. Podczas spotkania w naszym mieście wzięły udział w wizytach studyjnych w placówkach oświatowych, m.in. w Przedszkolu nr 52, Szkole Podstawowej nr 4 Adama Mickiewicza w Lublinie, Przedszkolu nr 19 oraz w Niepublicznej Szkole Podstawowej ,,Skrzydła” w Lublinie. W trakcie wizyt studentki obserwowały metodykę organizowania zajęć w polskich szkołach, a ze swojej strony zaprezentowały zwyczaje ukraińskie oraz opowiadały o ukraińskiej kulturze.

 

Każdego dnia trwającej ponad tydzień wizyty odbywały się również spotkania i warsztaty na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Była to okazja do poszerzenia wiedzy z zakresu mediacji, pedagogiki Marii Montessori czy pisania projektów edukacyjnych. Warsztaty służyły wymianie doświadczeń oraz pracy nad koncepcją kolejnego wspólnie realizowanego projektu – „Przedsiębiorczych Przedszkolaków”.

 

Z kolei, spotkanie przedstawicieli władz uniwersytetu w Łucku i UMCS zaowocowało podpisaniem umowy związanej z realizacją ukraińskiej edycji projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki”.

 

Wspólnym działaniem podsumowującym wizytę było wydarzenia Akcja inteGRAcja - spotkania dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy w SKENDE. Studentki z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki oraz z UMCS wspólnie czuwały nad zapewnieniem dobrej atmosfery i ciekawych zajęć integrujących, wśród których było gotowanie barszczu, warsztaty oraz gry. Na zakończenie pobytu w Lublinie studentki z Łucka odwiedziły firmę MODERN EXPO, która posiada siedzibę zarówno w Łucku, jak i w Lublinie, a także aktywnie wspiera realizację projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” w obu miastach.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u