STUDENCI ROZPOCZYNAJĄ NOWY ROK AKADEMICKI

Autor: Podkarpacki UW 2022-10-02 10:13:14

Na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się inauguracja roku akademickiego 2022/2023. Wśród rozpoczynających naukę jest niemal 6 tys. studentów pierwszego roku. W trakcie uroczystości wykład wygłosił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Spotkanie w auli głównej uczelni otworzył rektor UR prof. dr hab. Sylwester Czopek. Mówił m.in. o wyzwaniach stojących przed społecznością akademicką w czasie minionego roku.  

  • Powinniśmy pamiętać o tym, czego dokonaliśmy w poprzednim roku i wskazać cele na rok przyszły. Miniony rok był niezwykle trudny ze względu na pandemię, wojnę i kryzys związany z czynnikami ekonomicznymi – wyliczał. 

Rektor dodał, że pomoc uchodźcom była dla społeczności uczelnianej oczywistością. Przypomniał, że akademikom z Ukrainy stworzone zostały warunki do kontynuowania pracy naukowej. Mówił też o działaniach związanych z realizacją pomocy humanitarnej. Następnie odniósł się do tegorocznej rekrutacji.

  • W rekrutacji na roku akademicki 2022/2023 zrejestrowało się 16338 kandydatów. Z tej liczby przyjęto na studia 5852 osoby. Zdecydowanym rekordzistą od lat jest kierunek lekarski – wyliczał prof. Sylwester Czopek.

Po wystąpieniu najwyższego przedstawiciela władz uczelni odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów.

W trakcie uroczystości wręczono również Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyże Zasługi. Uhonorowanych odznaczyli: minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch.  

Specjalne wyróżnienie z rąk rektora odebrał wójt gminy Świlcza. Tamtejszy samorząd przekazał teren, który zostanie przeznaczony pod budowę szpitala uniwersyteckiego.

Po dokonaniu aktu dekoracji, do władz uczelni i społeczności akademickiej zwróciła się wojewoda Ewa Leniart.

  • Kolejny roku akademicki to oczywiście czas wyzwań, ale także jest to czas świadomych wyborów dokonywanych przez studentów odnośnie kształtowania ich własnych osobowości i przyszłości – rozpoczęła wojewoda.
  • Zatem dla nas – akademików – to na pewno czas ogromnych wyzwań i pracy, aby w tym kształtowaniu osobowości studenta pomagać, wskazywać dobre kierunki, podpowiadać, ale w żaden sposób nie ograniczać ogromnego potencjału młodych ludzi – kontynuowała Ewa Leniart. 

Wojewoda nawiązała także do słów rektora dotyczących wyzwań w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. 

  • Pragnę szczególnie podziękować społeczności akademickiej za wkład, niezwykle ważny z punktu widzenia państwa polskiego i Polski, w przyjmowaniu uchodźców. Chcę podziękować nauczycielom akademickim, którzy otwierali swoje domy. Panu rektorowi za to, że otworzył podwoje uczelni po to, aby każdy kto dotarł do zachodniej granicy Ukrainy został przyjęty w sposób w sposób godny – dodała wojewoda. 

Po wystąpieniu wojewody głos zabrał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. 

  • Nauka na najwyższym poziomie jest możliwa nie tylko w centrach wielkich miast – w Warszawie, Krakowie, czy innych – ale również w wielkich miastach, które nie są położone w ścisłym centrum, które dziś są na wschodzie Polski – w Rzeszowie, w Lublinie, ale również na zachodzie – w Zielonej Górze czy w Szczecinie. Nauka wszędzie może być uprawiana na bardzo wysokim poziomie i Uniwersytet Rzeszowski to udowodnił – przekonywał.

Przemysław Czarnek odniósł się także do wyzwań jakie stoją dziś przed Polską i Europą. 

  • Kiedy dziś rozmawiam z panią wojewodą na temat zadań jakie wykonują wojewodowie – a ja byłem wojewodą lubelskim cztery lata – to jest zupełnie coś innego niż to – co robiliśmy w poprzedniej kadencji. Liczba nieszczęść, problemów, kłopotów, kryzysów, które są dzisiaj do rozwiązania jest przeogromna. Rozpoczynamy nowy rok akademicki w czasie, który jest trudny i trudny do przewidzenia w najbliższej przyszłości – mówił szef resortu edukacji. 

Minister zapowiedział też dodatkowe środki na wynagrodzenia dla akademików. 

  • W tym niezwykle trudnym czasie udało się wyasygnować łącznie ponad 1,5 mld zł na zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń. Te pieniądze będą w dyspozycji rektorów – zapewnił.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u