Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Autor: Lubelski UW 2022-10-03 09:18:07

Wojewoda lubelski Lech Sprawka uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Najważniejszym punktem uroczystości była immatrykulacja - formalne przyjęcie w poczet studentów i doktorantów. Uczestników uroczystości zebranych w Centrum Kongresowym Uniwersytetu powitał rektor uczelni prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Wykład inauguracyjny pn.: „Polska a niepraworządne działania niektórych organów Unii Europejskiej" wygłosił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

 Otwarcie nowego roku akademickiego to wyjątkowe święto. To czas, kiedy społeczność uczelni, z nadzieją towarzyszącą planom na nadchodzące miesiące, uroczyście przystępuje do pracy. To początek nowego rozdziału w życiu świeżo upieczonych studentów, ale i kolejnego rozdziału historii całej akademickiej wspólnoty (…) - napisał w liście skierowanym do uczestników inauguracji prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Adres okolicznościowy odczytał wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
- Wspólnota akademicka ma dla wspólnoty narodowej znaczenie szczególne. Absolwenci uczelni wyższych co roku powiększają grono specjalistów, z czasem zyskując pozycje ekspertów i liderów w różnych obszarach naszego życia. By jednak było to możliwe, ich talenty, zapał i energia spotkać się muszą z wiedzą i dorobkiem tych, którzy w swych dziedzinach osiągnęli mistrzostwo. Jakość i ciągłość tej pracy, jej efekty, budują przyszłość naszej Ojczyzny. Dlatego całej wspólnocie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie życzę, by rozpoczynający się rok akademicki 2022/2023 pozwoli Państwu, wreszcie bez żadnych utrudnień, skupić się na wyzwaniach merytorycznych i zrealizować nawet najbardziej ambitne plany. Mam nadzieję, że nadchodzące miesiące przyniosą Wam radość ze wspólnej pracy oraz satysfakcję z osiągniętych rezultatów – dodał w liście premier.
 
Spotkanie połączone było z ceremonią wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych osobom zasłużonym związanym z funkcjonowaniem uczelni (Złoty Krzyż Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej i Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju), a także z otwarciem Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno-Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii, przy ul. Doświadczalnej – inwestycji dofinansowanej ze środków budżetu Państwa.
 
- Gratuluję tej inwestycji i dziękuję za wzbogacenie bazy dydaktycznej uczelni, która jest jedną z najważniejszych uczelni na mapie edukacyjnej naszego kraju. Dziękuję wszystkim osobom, które były zaangażowane w proces inwestycyjny, i ministrowi edukacji i nauki, bo ta inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu państwa. Myślę, że beneficjenci tej inwestycji, czyli studenci, będą wdzięczni, że ich proces dydaktyczny będzie wzbogacony o tę część praktyczną – podkreślał wojewoda Lech Sprawka.
 
***
 
Historia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie rozpoczęła się w 1944 r. W ramach nowo powołanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie utworzono m.in. Wydział Rolny i Wydział Weterynaryjny, a następnie w 1953 r. Wydział Zootechniczny - wydziały te dały początek UP w Lublinie. Wśród pierwszej kadry naukowej było wielu nauczycieli akademickich wywodzących się z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Pierwszy rok studiów w roku akademickim 1944/1945 rozpoczęło 150 studentów. Dyplom ukończenia studiów uzyskało 7 lekarzy weterynarii (absolwenci wydziału weterynarii z okresu międzywojennego). W 1954 r. oddano do użytku pierwszy dom akademicki Dom Studencki „Cebion”.
 
Obecnie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie integruje nauki rolnicze, biologiczne, weterynaryjne, techniczne i ekonomiczno-społeczne. Prowadzi działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną na 7 wydziałach: Agrobioinżynierii, Medycyny Weterynaryjnej, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarce, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Inżynierii Produkcji, Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Biologii Środowiskowej. Uniwersytet prowadzi Szkołę Doktorską w dyscyplinach naukowych: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki biologiczne. Infrastruktura badawczo-naukowa i dydaktyczna Uczelni zapewnia nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie oraz kliniki i gospodarstwa doświadczalne.
 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u