Ostatnie pożegnanie Mieczysława Gila - ikony małopolskiej „Solidarności”

Autor: Małopolski UW 2022-10-08 09:13:58

W samo południe, w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie, mszą świętą pod przewodnictwem arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego, rozpoczęło się ostatnie pożegnanie śp. Mieczysława Gila. Pogrzeb miał charakter państwowy.

W uroczystościach pogrzebowych zasłużonego działacza NSZZ „Solidarność” uczestniczyli: prezydent Andrzej Duda, ministrowie Wojciech Kolarski i Włodzimierz Bernacki, parlamentarzyści, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicewojewoda Ryszard Pagacz, przedstawiciele małopolskich jednostek samorządu terytorialnego z marszałkiem Witoldem Kozłowskim na czele, reprezentanci służb mundurowych, jednostek administracji zespolonej oraz organizacji solidarnościowych.

Odeszła ikona małopolskiej „Solidarności”

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał pośmiertnie śp. Mieczysławowi Gilowi jedno z najwyższych odznaczeń państwowych. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski Andrzej Duda przekazał na ręce najbliższej rodziny. Odznaczenie przyznane zostało w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i publicznej, za działalność na rzecz transformacji ustrojowej w Polsce.

Licznie przekazane zostały listy kondolencyjne. Specjalne słowo skierował prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. W odczytanym przez wojewodę Łukasza Kmitę liście premier podkreślił między innymi ogromne zaangażowanie Zmarłego w sprawy Polski.

- Żegnamy dziś człowieka „Solidarności”. Szczerego patriotę, który nigdy nie uchylał się od zaangażowania w sprawy Ojczyzny, również wtedy, gdy groziły za to brutalne represje. Człowieka, który w czasie nocy komunistycznego zniewolenia nie utracił sumienia, lecz miał odwagę kierować się nim w publicznym działaniu, stając się niekwestionowanym autorytetem dla wielu kolegów i koleżanek – napisał premier.

Życie jak pomnik trwalszy niż ze spiżu

- Odszedł zasłużony działacz NSZZ „Solidarność”, organizator antykomunistycznego oporu w Hucie im. Lenina, zaangażowany uczestnik Okrągłego Stołu, wreszcie Senator i Poseł na Sejm RP. Nade wszystko zaś, człowiek prawdziwie troszczący się o losy zarówno swojej małej Ojczyzny, jak i oddany działacz, dla którego dobro Polski było najwyższym zobowiązaniem. Jestem przekonany, że trwały ślad, jaki pozostawił śp. Mieczysław Gil, to fundament, na którym już dziś budujemy przyszłość dla kolejnych pokoleń. Oddany ideałom wolności wierzył, że tylko całkowicie niepodległa i niezawisła Polska może rozwijać się dobrze. Małopolska straciła wielkiego patriotę i prawdziwy autorytet. Niech spoczywa w pokoju – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Śp. Mieczysław Gil przyszedł na świat w 1944 r. w Gacach Słupieckich koło Staszowa (dziś – województwo świętokrzyskie). Dziewiętnaście lat później rozpoczął pracę w Hucie im. Lenina w Krakowie. Od tamtej pory jego losy silnie związane były z ukochaną Nową Hutą, Krakowem i Małopolską. To tu, od 1978 r. tworzył jako redaktor pismo zakładowe „Głos Nowej Huty” i kolportował niezależne pismo „Robotnik” oraz ulotki Studenckiego Komitetu Solidarności.

Następnie pracował jako rzecznik strajku hutników, przewodniczący Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina. Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska związku. Czynnie uczestniczył w negocjacjach z rządem na temat ustawy o samorządzie i przedsiębiorstwie państwowym.

Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego nadal aktywnie działał, organizując strajki w Hucie im. Lenina. Aresztowany w styczniu 1982 r. został przez ówczesne władze skazany na 4 lata pozbawienia wolności. Zwolniony pod koniec roku 1983, kontynuował działalność podziemną. Pięć lat później ponownie zaangażowany w strajk w hucie doznał dotkliwego pobicia podczas pacyfikacji strajku. Ponownie trafił na kilkanaście dni do aresztu, skąd został zwolniony dzięki interwencji przedstawicieli kurii biskupiej.

Jego serce oddane „Solidarności” wyznaczało dalsze kierunki działań. W 1989 r. brał udział w obradach Okrągłego Stołu, reprezentując stronę społeczną. Wreszcie, w 1989 r., a następnie ponownie w 1991 r. wybrany Posłem na Sejm, odpowiednio w okręgu nowohuckim i krakowskim. W latach 1998-2022 aktywnie działający na rzecz społeczności naszego województwa jako radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. W 2011 r. ponowie uzyskuje wysoki mandat społeczny, tym razem dołączając do prac parlamentarzystów jako Senator RP.

Przez kilkanaście lat współpracownik i stały felietonista „Tygodnika Solidarność”.

Zmarł 29 września 2022 r.

Ostatnia droga śp. Mieczysława Gila

Po zakończeniu uroczystej mszy świętej zgromadzeni uczestniczyli w ostatniej drodze śp. Mieczysława Gila. Kondukt żałobny przeszedł ulicami Rakowicką oraz Biskupa Jana Prandoty. To tu, na wojskowej części cmentarza Rakowickiego, w Alei Zasłużonych, złożone zostały doczesne szczątki Zmarłego.

Uroczystości na cmentarzu odbyły się z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego. Oddana została także salwa honorowa, a całość oprawy uświetniła orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego. Posterunek honorowy wystawili przedstawiciele 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u