Kolejny doktor honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Autor: mat. prasowe ZUT 2022-10-08 11:07:00

Prof. Tadeusz Markowski z Uniwersytetu Łódzkiego otrzymał tytuł doktora honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Prof. Jacek Wróbel, rektor zachodniopomorskiej uczelni powiedział, że wkład w rozwój nauk tworzą ludzie wybitni, obdarzeni niezwykłymi talentami i charakterem. „W dzisiejszych czasach, aby osiągnąć sukces potrzebna jest zdolność i umiejętność gromadzenia wokół siebie ludzi zarażonych wspólną pasją. Prof. Markowski niewątpliwie legitymuje się takimi zdolnościami”.

 

Prof. Tadeusz Markowski to wybitny uczony i ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego. Jego dokonania są wielowymiarowe. Jako jeden z pierwszych ekonomistów w Polsce zwrócił uwagę na konieczność integracji polityki społeczno-gospodarczej z polityką przestrzenną. W swoich opracowaniach naukowych podkreślał znaczenie wartości przestrzeni dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

Uchwałę o przyznaniu tytułu doktora honoris causa Tadeuszowi Markowskiemu senat uczelni pozytywnie zaopiniował 30 maja 2022 roku. Swoją decyzję uzasadniał ogromnymi zasługami prof. w jego pracy naukowej, publicznej i państwowej.

 

Prof. Tadeusz Markowski został wyróżniony za „nieprzeciętne osiągnięcia naukowe i organizacyjne z zakresu ekonomicznych uwarunkowań planowania przestrzennego, zarządzania miastem oraz kształtowania koncepcji zintegrowanego planowania rozwoju, a także inspirowania szerokiej interdyscyplinarnej współpracy środowisk naukowych i praktyki” - czytamy w uzasadnieniu senatu.

 

W piątek, 7 października prof. Markowski w audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym odebrał godność z rąk władz uczelni. Był to symboliczny akt przyjęcia do społeczności akademickiej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

 

Prof. Markowski to uczony wielkiej klasy, człowiek wielkiego formatu, życzliwy, chętnie pomagający innym pracownikom naukowym. Wkład w rozwój nauk tworzą ludzie wybitni, obdarzeni niezwykłymi talentami i charakterem. W dzisiejszych czasach, aby osiągnąć sukces potrzebna jest zdolność i umiejętność gromadzenia wokół siebie ludzi zarażonych wspólna pasją. Prof. Markowski niewątpliwe legitymuje się takimi zdolnościami – powiedział rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego prof. Jacek Wróbel.

 

Nowy doktor honoris causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w swoim przemówieniu mówił o wyzwaniach narodowej i lokalnej polityki urbanistycznej. Elektryczność, budowanie światowego konsensusu wobec ochrony klimatu, odnawialne źródła energii, to według prof. Markowskiego wyzwania, które są odkładane przez polityczny świat na później.

 

Stoimy na zakręcie historii wielkich wyzwań technologicznych i zmian, które w tej chwili nas bardzo mocno dotykają, a my czasem, jak się okazuje od strony politycznej, stajemy w rozkroku i czekamy ze zdziwieniem, co może się wydarzyć. Ten sygnał procesów już jest w drodze i w nas uderza, a my ciągle jesteśmy reaktywni i spóźnieni. Te wszystkie problemy ogniskują się w układach państwowych, które decydują o naszej przyszłości – powiedział prof. Markowski.

 

Zdaniem prof. Markowskiego trendy, które będą determinowały dalsze procesy rozwoju miast to: cyfryzacja, wzrost zapotrzebowania na energię, ochrona klimatu, rozwój odnawialnych źródeł energii i wyczerpywanie się tanich źródeł surowców mineralnych. Dodał, że o procesach rozwoju miejskich cywilizacji będą decydowały kapitał terytorialny, energia odnawialna i zasoby wody oraz zdolność do wykorzystania surowców wtórnych.

 

„Tak jak energia z węgla kamiennego i zdecentralizowane systemy dostarczania energii, gazu świetlnego, a potem energii elektrycznej były siłą odśrodkową w procesach urbanizacji, tak obecnie nowym zasobem wiodącym w procesach rozwoju staje się tani i „zielony prąd” – powiedział prof. Markowski.

 

W swoim przemówieniu zaznaczył, że Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny to dla niego wzór uniwersytetu kompletnego.

 

„Są tu wszystkie wydziały, które łączą się w zintegrowaną całość. Architektura, ekonomia, rolnictwo – te wszystkie elementy mieszczą się w obrębie moich zainteresowań naukowych i problematyce miejskiej” – powiedział prof. Tadeusz Markowski.

 

Prof. Tadeusz Markowski jest 61. osobą wyróżnioną godnością doktora honoris causa przez zachodniopomorską uczelnię. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zarządzania miastem i jego przestrzenią, marketingiem terytorialnym, zintegrowanego planowania rozwoju i elastyczności w planowaniu, interesu publicznego w planowaniu przestrzennym, chaosu przestrzennego, regeneracji miast oraz wyzwań związanych z ochroną klimatu a polityką rozwoju. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych, w tym ponad 50 opracowań książkowych. Profesor Markowski jest wykładowcą akademickim Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Do 2020 roku kierował Katedrą Zarządzania Miastem i Regionem. Był również dziekanem Wydziału Zarządzania UŁ w latach 2002 -2005. 

 

 

Fot. Jerzy Undro

© 2018 Super-Polska.pl stat4u