Wręczenie aktów nadania obywatelstwa. „Witam Was w polskiej rodzinie”

Autor: Lubelski UW 2022-10-11 08:26:54

28 osób pochodzących z Ukrainy, Białorusi, Włoch i Egiptu stało się pełnoprawnymi obywatelami Polski. Z rąk wojewody lubelskiego Lecha Sprawki i wicewojewody Roberta Gmitruczuka odebrali w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie akty nadania obywatelstwa polskiego. Otrzymali też egzemplarz Konstytucji RP i biało-czerwoną flagę. Obywatelstwo polskie nadał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

To bardzo ważny moment dla Państwa, ale i dla wojewody lubelskiego, Urzędu Wojewódzkiego i dla naszego kraju. Z wielką radością witam Państwa na tej uroczystości. Życzę, by to nowe doświadczenie, ta swoista nowa droga życia z polskim obywatelstwem i pełnią praw obywatelskich sprawiła, byście tej decyzji nigdy nie żałowali. Życzę wszelkiego powodzenia, szczególnie w tym trudnym czasie, gdzie splot sytuacji kryzysowych jest potężny. Ze wszystkimi atrybutami witam Was w polskiej rodzinie, na terenie województwa lubelskiego i naszego kraju – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Akty nadania obywatelstwa polskiego zostały wręczone 23 osobom dorosłym i 5 małoletnim dzieciom (25 osób pochodzi z Ukrainy, 1 z Białousi, 1 z Włoch i 1 z Egiptu). Osoby te będą mogły ubiegać się o otrzymanie polskiego dowodu osobistego, a następnie paszportu i cieszyć się przywilejami związanymi z nadaniem polskiego obywatelstwa.
 
- Obecna sytuacja wskazuje, jak ważna jest integralność społeczna mieszkańców danego kraju i regionu. Wielu obserwatorów zwraca uwagę, jak inaczej wyglądała pierwsza agresja Rosji na Ukrainę w 2014 roku, a jakże inaczej wygląda teraz, w jaki sposób na przestrzeni zaledwie kilku lat doszło do silnej integracji społecznej i obywatelskiej na terenie Ukrainy, co pozwoliło skutecznie przeciwstawiać się znacznie liczniejszemu agresorowi. Kraj jest silny, jeżeli jest tworzony przez silne, zintegrowane społeczeństwo, które widzi jeden wspólny cel. Wierzę, że wszystkie kraje środkowo-wschodniej Europy, Polska, Ukraina, kraje nadbałtyckie i kraje południowe stworzą taką przeciwwagę, że agresor rosyjski nie zapomni, że każdy z tych krajów, ma prawo do niepodległego bytu, bo to jest warunek bezpieczeństwa życia w wymiarze wspólnotowym – dodał wojewoda Lech Sprawka, zwracając się w szczególności do osób pochodzących z Ukrainy.
 
W 2022 r. do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wpłynęło 242 wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego, w samym Lublinie złożono 175 wniosków. Większość osób ubiegających się o nadanie obywatelstwa pochodzi z Ukrainy.
 

***

Obywatelstwo polskie nadaje Prezydenta RP w myśl art. 137 Konstytucji. Zgodnie z ustawą o obywatelstwie polskim, nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca. Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u