Inwestycje w gminie Morawica

Autor: Świętokrzyski UW 2022-10-13 09:30:17

Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenach przemysłowych w Dębskiej Woli oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach to część zadań, które zostaną w najbliższym czasie zrealizowane w gminie Morawica. W podpisaniu umów na realizację przedsięwzięć wziął udział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Na 4 zadania w ramach projektu „Uzbrojenie terenów przemysłowych w gminie Morawica” samorząd otrzymał 9 785 000 zł. Wkład własny gminy wyniósł 6 600 256,65 zł.

W podpisaniu umów na realizację zadań wziął udział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, który podkreślił, że „gmina Morawica to samonapędzający się organizm, który przyciąga inwestycje, a te z kolei wpływają na rynek pracy. Widać progres i gratuluję władzom gminy, że tak skutecznie steruje gospodarką, wspiera nowe inwestycje”.

Burmistrz gminy Morawica Marian Buras złożył na ręce wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza podziękowania za wsparcie finansowe z budżetu państwa.

„Dziękuje za te środki, które trafiły do gminy. Są one bardzo potrzebne. W przypadku naszego samorządu są one wręcz konieczne, ponieważ takie są oczekiwania inwestorów, którzy chcą lokować swoje firmy na naszym terenie. Bez tych prawie 10 mln nie było by to możliwe”- zaznaczył Marian Buras.

Projekt zakłada budowę sieci wodno-kanalizacyjnej i nowych dróg na terenach przemysłowych w Dębskiej Woli, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Brzezinach oraz przebudowę ulicy Szelestów w Dębskiej Woli.

Inwestycje pomogą w rozwoju gospodarczym gminy i będą zachętą dla inwestorów do realizowania tutaj właśnie kolejnych projektów.

Inwestycje powinny zostać zrealizowane w ciągu 18 miesięcy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u