Szkolenia z obronności dla świętokrzyskich uczniów

Autor: Świętokrzyski UW 2022-10-14 09:15:56

„My, młodzi obywatele - Tobie Ojczyzno! Szkolenia proobronne dla uczniów świętokrzyskich placówek oświatowych” odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Uczestników odwiedził wojewoda Zbigniew Koniusz, który objął przedsięwzięcie patronatem.

Projekt obejmuje przygotowanie szeregu przedsięwzięć głównie dla uczniów placówek oświatowych: szkolenia strzeleckie, strzelanie z broni palnej, zasady organizacji schronów i alarmowania o zagrożeniu z powietrza czy przygotowanie tzw. „plecaka przetrwania”. Elementami przedsięwzięcia są m.in. konkursy strzeleckie dla uczniów świętokrzyskich szkół, konferencja edukacyjna, a także promocja filmu instruktażowego.

Akcja - organizowana od początku września do końca listopada - skierowana jest do uczniów i nauczycieli. To odpowiedź na nowe zagrożenia, które pojawiły się w związku z kryzysem migracyjnym na granicy z Białorusią, ale przede wszystkim w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi przez Federację Rosyjską na terenie Ukrainy.

Jak podkreślił wojewoda: „Chcemy, abyście poprzez taką aktywność poczuli się pewnie. Nie może Was zaskoczyć terrorysta czy stan wojenny. Musicie być na to przygotowani”.

Zajęcia odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Wojewoda Zbigniew Koniusz towarzyszył już także podczas zajęć z obronności młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach oraz uczniom Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie.

Cele akcji to przede wszystkim przygotowanie do prawidłowego reagowania w sytuacji ewentualnego konfliktu zbrojnego na terenie naszego kraju, nabywanie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, wspieranie młodzieży uczącej się w klasach wojskowych oraz organizacji działających na rzecz obronności, a także przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Organizatorami projektu są: kieleckie Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „Passa”, Kuratorium Oświaty, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Przedsięwzięcie objęli patronatem honorowym Minister Edukacji i Nauki oraz Wojewoda Świętokrzyski.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u