Inauguracja roku akademickiego i promocja oficerska w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Autor: MSWiA 2022-10-15 09:30:57

14 października br. wiceminister Błażej Poboży wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 oraz promocji oficerskiej absolwentów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W uroczystości uczestniczyli także: gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski oraz insp. Iwona Klonowska, komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Podczas wystąpienia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji nawiązał do historii i tradycji szkoły.

Ponad 30 lat istnieje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – miejsce szczególne, które jest najlepszą drogą do trwałego związania swojego życia ze służbą w Policji. Misja i odpowiedzialność Waszej uczelni są wyjątkowe. Wyższa Szkoła Policji to jedyna uczelnia policyjna, która kształci przyszłych oficerów i kadry kierownicze

– powiedział wiceminister Błażej Poboży.

Podsekretarz stanu w MSWiA podziękował również kadrze naukowej za trud i poświęcenie. Zwrócił także uwagę na wysoki poziom nauczania uczelni.

Studiowanie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie to powód do dumy. Jej pozycja i znaczenie to zasługa wyśmienitej kadry naukowej, która od lat buduje jej renomę. Dziękuję wszystkim pracownikom naukowym, naukowo-dydaktycznym oraz pracownikom administracyjnym

– zaznaczył.

Wiceminister złożył także życzenia z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego.

Wszystkim studentom i wykładowcom życzę dobrego i udanego nowego roku akademickiego. Mam nadzieję, że przyniesie on wiele sukcesów naukowych i pozwoli na realizację planów na wszystkich polach

– dodał wiceszef MSWiA.

Przed rozpoczęciem uroczystości wiceminister Błażej Poboży, gen. insp. Jarosław Szymczyk, wojewoda Artur Chojecki oraz insp. Iwona Klonowska wraz z delegacją promowanych funkcjonariuszy złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą policjantów zamordowanych w Kalininie.

Promocja mianowania absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Wiceminister Błażej Poboży uczestniczył także w uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski. Aktu promowania dokonali gen. insp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji oraz nadinsp. Roman Kuster, zastępca komendanta głównego Policji.

Podsekretarz stanu w MSWiA zaznaczył, że znalezienie się w gronie oficerów to wielki zaszczyt i wyróżnienie, ale także duże zobowiązanie.

Promocja oficerska to nie tylko zaszczyt, ale także duża odpowiedzialność – to pierwszy krok do obejmowania stanowisk kierowniczych. Każdy z Was będzie musiał podejmować wiele trudnych decyzji

– powiedział wiceminister.

Wiceszef MSWiA pogratulował także awansu na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji.

W imieniu ministra Mariusza Kamińskiego wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom – nowym oficerom Policji - życzę satysfakcji z pełnionej służby oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Dziękuję Wam za obranie drogi w służbie Polsce i Polakom

– powiedział podsekretarz stanu Błażej Poboży.

Pierwszy stopień oficerski

Postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy na pierwszy stopień oficerski – podkomisarza Policji – mianowano 242 policjantów. 14 października br. promocje otrzymało 157 policjantów i policjantek.

Policyjny kurs oficerski kończy się mianowaniem na stopień podkomisarza. Zajęcia mają charakter teoretyczny i praktyczny. Policjanci pogłębiają swoją wiedzę w zakresie m.in. prawa, psychologii, cyberprzestępczości. Szkolenie kończy się obowiązkowym egzaminem.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest jedyną policyjną uczelnią wyższą w Polsce, w której kształcą się przyszli oficerowi. Zdobyta w czasie kursu specjalistyczna wiedza i umiejętności umożliwiają wykonywanie zadań zawodowych na wyższym poziomie, a także pozwalają na objęcie stanowisk kierowniczych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u