98 mln dla mazowieckich samorządów na rozwój stref przemysłowych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

Autor: Mazowiecki UW 2022-10-17 09:20:31

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki piątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Ta edycja skierowana była do samorządów na rozwój stref przemysłowych. Do gmin, powiatów i województw trafi blisko 5 mld zł. W województwie mazowieckim dofinansowanie o łącznej wysokości 98 mln zł otrzymają: Powiat Płocki i Powiat Mławski. W konferencji dotyczącej wyników tej edycji wzięli udział m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki, Poseł na Sejm RP Anna Cicholska, Senator RP Marek Martynowski, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski oraz Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to ogromne wsparcie finansowe m.in. dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. W tej, już piątej edycji, nacisk kładziony jest na rozwój stref przemysłowych. To bardzo ważne, aby tworzyć nowe inwestycje i miejsca pracy. W tej edycji dofinansowanie otrzymały dwa powiaty z województwa mazowieckiego. – powiedział podczas konferencji Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

W województwie mazowieckim dofinansowanie otrzymają:

- Powiat Mławski – 24,5 mln zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie, jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej;

- Powiat Płocki – 73,5 mln zł na rozbudowę ciągu dróg powiatowych: nr 2911W Goślice – Smolino – Sędek – Kłaki – Drobin i 2920W Opatówiec – Zagroba.

Blisko 5 mld zł na rozwój stref przemysłowych

Ta edycja skierowana była do samorządów, które na swoim obszarze rozwijają strefy przemysłowe. Rząd chce wzmacniać ten obszar gospodarki, który ma wpływ na rozwój regionów. Do gmin, powiatów i województw, z budżetu państwa, trafi łącznie blisko 5 mld zł. Nabór wniosków trwał od 21 czerwca 2022 r. do 26 lipca 2022 r. 

Składane wnioski mogły dotyczyć 4 obszarów:

  • budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej, w tym oświetleniowej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury technicznej drogowej;
  • budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym elementów melioracji gruntu.

W ramach piątej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych bezzwrotne dofinansowanie 52 inwestycje otrzymają. Bezzwrotne dofinansowanie wyniesie nawet do 98 proc. wartości inwestycji. Minimalny poziom udziału własnego samorządu wynosi 2 proc.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

To program kompleksowego wsparcia samorządów. Rządowe środki dla miast, gmin, powiatów i województw dają szanse na kolejne inwestycje, które przyśpieszą rozwój całego kraju. Współpraca rządu i samorządu daje możliwość prowadzenia nowych inwestycji, które spełniają oczekiwania mieszkańców. 

Program realizowany jest przy współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego. Więcej informacji na stronie BGK.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u