Uniwersytet Jagielloński świętuje Dzień Edukacji Narodowej

Autor: Małopolski UW 2022-10-17 09:24:12

14 października przypada święto wszystkich nauczycieli. Obchodzone jest na pamiątkę utworzenia z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty. Z tej okazji w Auditorium Maximum odbyło się dziś uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 Wychowanie młodego pokolenia Polaków to poważne i trudne wyzwanie. Dziś dziękujemy wszystkim nauczycielom za ich zaangażowanie i ogrom pracy, który wkładają w przekazanie uczniom wiedzy. Cytując słowa Papieża Jana Pawła II: „Młodzi was potrzebują. (…) Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie”. Wszystkim nauczycielom, w tym nauczycielom akademickim składam serdeczne życzenia pomyślności i satysfakcji z wypełniania misji kształcenia młodych Polaków – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Podczas uroczystości wojewoda Łukasz Kmita przekazał najbardziej zasłużonym pracownikom UJ odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Medale za Długoletnią Służbę oraz Krzyże Zasługi.

Wręczone zostały również medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody: im. Hugona Kołłątaja, im. Henryka Jordana oraz „Pro Arte Docendi”, a także wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe.

---------------------
Według Rocznika Statystycznego Województwa Małopolskiego, w roku szkolnym 2020/2021 w Małopolsce tylko w szkołach podstawowych pracowało 25 897, a w liceach ogólnokształcących 4544 nauczycieli. Rok wcześniej liczby te wynosiły 25503 i 4416. Łącznie w roku szkolnym 2019/2020 w Małopolsce pracowało 49637 nauczycieli (w szkołach wszystkich szczebli i uczelniach), zaś w roku 2020/2021 – 50425, czyli o 788 więcej.

W uczelniach z siedzibą w województwie małopolskim, w roku akademickim 2021/2022 (stan w dniu 31 grudnia) pracowało 13,1 tys. nauczycieli akademickich (pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty) – o 0,1 tys. (tj. o 0,5%) więcej niż w poprzednim roku. Najwięcej było adiunktów – 5,5 tys. osób (42,0%), wśród których 0,6 tys. posiadało stopień doktora habilitowanego. Znaczną grupę liczącą 3,9 tys. osób (29,6%) stanowili profesorowie – 33,5% posiadało tytuł profesora/profesora zwyczajnego, a 66,5% profesora uczelni/profesora nadzwyczajnego i wizytującego. Asystenci tworzyli zbiorowość liczącą 2,1 tys. (16,1%).

Placówki publiczne zatrudniały 90,5% wszystkich nauczycieli akademickich. Średnio w województwie na 1 nauczyciela akademickiego przypadało 11 studentów, przy czym w wyższych szkołach niepublicznych – 22, a w placówkach publicznych – 10.

https://krakow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/informacje-sygnalne/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-wojewodztwie-malopolskim-w-roku-akademickim-20212022,1,18.html

© 2018 Super-Polska.pl stat4u