Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zainaugurował nowy rok akademicki

Autor: Lubelski UW 2022-10-19 09:53:47

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – najstarsza uczelnia Lublina, jeden z najstarszych uniwersytetów w Polsce oraz rówieśnik odrodzonej w 1918 roku Rzeczypospolitej – zainaugurował rok akademicki 2022/2023. W uroczystości wziął udział wojewoda lubelski Lech Sprawka.

 Na edukacyjnej mapie niepodległej Polski KUL zajmuje istotną pozycję, wnosząc wkład do naszego życia społecznego, duchowego, naukowego i kulturalnego. Urzeczywistniając dewizę „Deo et Patriae”, KUL wsławił się w naszej historii rozwijaniem intelektualnego dorobku cywilizacji chrześcijańskiej, budowaniem wzorca badań naukowych w harmonii z wartościami duchowymi oraz formowaniem pokoleń inteligencji katolickiej, ofiarnie służącej Ojczyźnie – podkreślił w adresie okolicznościowym do społeczności uniwersyteckiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
 
Nowy rok akademicki rozpoczęła msza św. koncelebrowana przez m.in. Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka oraz Wielkiego Kanclerza KUL i Metropolitę Lubelskiego abp. Stanisława Budzika. Liturgii przewodniczył Łaciński Patriarcha Jerozolimy i Wielki Przeor Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego abp Pierbattista Pizzaballa OFM.
 
Witając gości i społeczność akademicką w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, przypomniał, że uniwersytet ma służyć człowiekowi i prowadzić do pełnego rozwoju jego osobowości. Tym, co wyróżnia uniwersytet katolicki od innych uczelni, jest duchowy aspekt kształcenia, którego owocem jest dojrzała postawa ludzka i chrześcijańska. Do takiej postawy przygotowuje rzetelna praca intelektualna połączona z głębokim przeżywaniem doświadczenia wiary. Przypomniał jednocześnie, że KUL jest blisko spełnienia kryteriów uczelni badawczej. – Uniwersytet stale się rozwija, do wysoko ocenianych dyscyplin naukowych dołączyły kolejne: nauki biologiczne oraz nauki o polityce i administracji, a od października przyszłego roku na Wydziale Medycznym rozpocznie się kształcenie lekarzy. KUL podejmuje również nowe inicjatywy społeczno-naukowe, czego przykładem jest Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. Heschela oraz jest otwarty na potrzeby edukacyjne Polonii, z myślą o której powstało Studium KUL – dodał.
 
Podczas inauguracji doradca Prezydenta RP Dariusz Dudek w asyście ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka wręczył ordery i odznaczenia państwowe. Wśród uhonorowanych był Rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, któremu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość stanowiła także okazję do docenienia pracowników naukowych, którzy podczas oceny okresowej otrzymali ocenę pozytywną z wyróżnieniem, a także do wręczenia „Lauru Uniwersyteckiego – nagrody im. Ks. Idziego Radziszewskiego dla nauczycieli akademickich KUL za wybitne osiągnięcia naukowe”.
 
- Wspólnota akademicka ma dla wspólnoty narodowej znaczenie szczególne. Absolwenci uczelni wyższych co roku powiększają grono specjalistów, z czasem zyskując pozycje ekspertów i liderów w różnych obszarach naszego życia. By jednak było to możliwe, ich talenty, zapał i energia spotkać się muszą z wiedzą i dorobkiem tych, którzy w swych dziedzinach osiągnęli mistrzostwo. Jakość i ciągłość tej pracy, jej efekty budują przyszłość naszej Ojczyzny. Dlatego całej społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego życzę, by rok akademicki 2022/2023 pozwolił Państwu skupić się na wyzwaniach merytorycznych i zrealizować plany – pisał Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w liście odczytanym przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę.
 
Podczas uroczystości, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował o ustanowieniu nowych dyscyplin i dziedzin naukowych, w których KUL ma znaczące osiągnięcia. – Ustanowienie dyscypliny nauk biblijnych w ramach dziedziny teologii jest właśnie po to, żeby wzmocnić biblistykę polską i żeby w Polsce mógł powstać ośrodek na miarę tego, który jest w Jerozolimie. Mamy taki potencjał. Ten potencjał jest tu, na KUL-u. Druga dyscyplina i dziedzina to nauki o rodzinie. Od kilku lat, w Polsce również, obserwujemy potężny atak na rodzinę. Dlatego tak ważne jest ustanowienie dziedziny nauk o rodzinie i dyscypliny nauk o rodzinie – żeby o rodzinie rozmawiać w sposób naukowy, prawdziwy i tę prawdę o rodzinie pokazać społeczeństwu – podkreślił.
 
Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia zwrócił natomiast uwagę, że Ministerstwo Zdrowia wspiera projekty i przedsięwzięcia, które są determinowane zaangażowaniem ludzi i takim projektem jest rozwój nauk medycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Za to zaangażowanie i determinację dziękuję. Jako potwierdzenie, przekazał na ręce Rektora KUL symboliczny czek w wysokości 40 mln zł na rozwój kierunku medycznego.
 
Studia na KUL w roku akademickim 2022/2023 rozpoczęło blisko 10 tysięcy studentów, z czego na pierwszym roku 3100 żaków. Ich reprezentanci zostali immatrykulowani i złożyli ślubowanie.
 
Fot. Tomasz Koryszko/KUL

© 2018 Super-Polska.pl stat4u