Elżbieta Jolanta Bielińska honorowym profesorem uczelni. Wielkie święto „Uniwersytetu dla zielonego przemysłu”

Autor: mat. prasowe ZUT 2022-10-22 09:52:04

Czworo naukowców odebrało podczas uroczystości promocyjnej dyplomy doktora habilitowanego, natomiast 39 – dyplomy doktora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Awanse naukowe nadano im w ciągu minionego roku. Odznaczenia i medale państwowe przyznano 44 pracownikom uczelni

Uroczystość odbyła się w piątek, 21 października w auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii. Młodzi naukowcy odebrali dyplomy doktora i doktora habilitowanego, a zasłużeni pracownicy uczelni Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę, Brązowy Krzyż Zasługi, Złoty Medal za zasługi dla obronności kraju. Przyznano również Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenia państwowe wręczył wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.

 

Prof. Elżbieta Jolanta Bielińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymała godność honorowego profesora uczelni. Wyróżnienie przyznaje senat uniwersytetu. Jest ono nadawane profesorom
o wybitnym dorobku naukowym.

 

Pani profesor jest wybitnym specjalistą w dziedzinie nauk rolniczych. Senat naszego uniwersytetu nadając tytuł profesora honorowego prof. Bielińskiej, wyraża uznanie, szacunek i podziękowanie przede wszystkim za jej pracę, trud włożony w kreowanie postępu oraz otwarcie na współpracę naukową i dydaktyczną – powiedział rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, prof. Jacek Wróbel. 

 

Prof. Elżbieta Jolanta Bielińska

 

Jest absolwentką wydziału matematyki, fizyki i chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1996 roku uzyskała stopień doktora nauk rolniczych, a w 2002 roku stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii. W 2007 roku prezydent RP nadał jej tytuł naukowy profesora nauk rolniczych. Jest autorem ponad 278 prac naukowych, które opublikowano m.in. w czasopismach z listy filadelfijskiej, i w recenzowanych czasopismach zagranicznych. Prof. Bielińska prowadziła nowatorskie badania z zakresu zastosowania biologicznych i chemicznych wskaźników do oceny przeobrażeń gleb w krajobrazach rolniczych, leśnych i antropogenicznych, poprzez wykorzystanie kompleksowych i zintegrowanych metod analitycznych. W uznaniu szczególnych osiągnięć naukowych, uzyskała nominacje, certyfikaty i wpisy do Kroniki Nauki Polskiej w latach 2007 - 2010 oraz Złotej Księgi Nauk Przyrodniczych w 2009 roku.

 

Promocje doktorskie i habilitacje

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny ma pełne uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w 13 dyscyplinach (architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka; technologia żywności i żywienia; zootechnika i rybactwo; ekonomia i finanse; nauki chemiczne). Podczas uroczystości promocyjnej czworo naukowców z trzech wydziałów odebrało dyplomy doktora habilitowanego, natomiast aż 39 z 10 wydziałów – dyplomy doktora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Awanse naukowe nadano im w ciągu minionego roku. W uroczystości wzięło udział 32 promowanych młodych naukowców, a także promotorzy ich rozpraw, członkowie rodzin i przyjaciele.

 

Odznaczenia i medale dla zasłużonych

Odznaczenia i medale państwowe w imieniu prezydenta RP wręczył 44 pracownikom uczelni Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. Ta uroczystość pokazuje, jak wasz uniwersytet się rozwija. Nauka jest po coś i dla kogoś – mówił podczas uroczystości Zbigniew Bogucki.

 

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczony został:

dr hab. inż. Robert Pełech, prof. ZUT.

 

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali:

dr hab. inż. Andrzej Banaszek, prof. ZUT,

dr hab. inż. Monika Bosacka, prof. ZUT,

mgr inż. Małgorzata Dobies,

dr inż. Leszek Drobiazgiewicz,

dr hab. inż. Elżbieta Gabruś, prof. ZUT,

mgr inż. Anna Gryta,

mgr inż. Małgorzata Jefimow,

mgr Justyna Kowalczykiewicz,

mgr Artur Kurek,

mgr inż. Anna Marel-Palenica,

dr hab. Ewa Miskiewicz-Żebrowska, prof. ZUT,

mgr inż. Iwona Scheibe,

mgr Jolanta Smyczyńska,

dr inż. Artur Wolek,

dr inż. Krzysztof Bogusławski,

mgr Jadwiga Rojewska,

dr hab. inż. Andrzej Banachowicz.

 

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: 

dr inż. Piotr Błaszyński,

dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, prof. ZUT,

dr hab. inż. Agata Korzelecka-Orkisz,

dr Dorota Majorkowska-Mech,

dr hab. inż. Małgorzata Mizielińska, prof. ZUT,

dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, prof. ZUT,

dr inż. Piotr Piela,

dr Danuta Piwowarska,

dr hab. inż. Anna Szymczyk, prof. ZUT,

dr inż. Grzegorz Śliwiński,

dr hab. inż. Agnieszka Tórz, prof. ZUT,

dr inż. Romualda Bejger,                            

dr hab. inż. Ewa Janus, prof. ZUT,           

dr inż. Beata Kołodziej,

dr inż. Barbara Zakrzewska.

 

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: 

dr inż. arch. Eliza Sochacka,

dr inż. Piotr Brzozowski.

 

Złotym Medalem za zasługi dla obronności kraju odznaczony został:

mgr Arturowi Kurkowi.

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

dr hab. inż. Czerniejewski Przemysław, prof. ZUT,

dr hab. inż. Gałczyńska Małgorzata, prof. ZUT,

dr hab. inż. Panicz Remigiusz, prof. ZUT,

dr inż. Plust Dominika,

dr hab. inż. Tański Adam, prof. ZUT,

dr hab. inż. Żochowska-Kujawska Joanna, prof. ZUT,

dr hab. inż. Jankowski Jarosław, prof. ZUT,

dr hab. inż. Jaroszewska Anna, prof. ZUT.

 

 

Fot. Jerzy Undro

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u