Ramię krzep – Ojczyźnie służ. Prezentacja „Pamiętnika Sokolstwa Polskiego”

Autor: Małopolski UW 2022-10-26 09:00:59

Przedstawia historię 51 gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Publikacja „Pamiętnik Sokolstwa Polskiego. Działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Polsce i na świecie w latach 1989-2021” jest już gotowa i właśnie została przedstawiona szerszej publiczności. W prezentacji wydawnictwa w Narodowym Centrum Sokolstwa w Zakopanem wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
 

Wydarzenie rozpoczęło się od otwarcia wystawy plenerowej przygotowanej przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Ramię krzep – Ojczyźnie służ. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce”. Następnie zaprezentowano publikację „Pamiętnik Sokolstwa Polskiego”. Prezentacji towarzyszyły występy gimnastyczne.Prezentacja „Pamiętnika” była również okazją do wręczenia nadanego przez prezydenta Andrzeja Dudę Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Za zasługi dla Niepodległej uhonorowany został dr Stanisław Marduła, wieloletni prezes TG „Sokół” w Zakopanem. Odznaczenie wręczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– „W zdrowym ciele zdrowy duch”! Już od wielu lat Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” popularyzuje w społeczeństwie sport, samorozwój i wierność określonym ideałom. Prężny rozwój Towarzystwa po 1989 r. zaowocował prezentowaną dzisiaj publikacją przedstawiającą jego dorobek. Dziękuję wszystkim, którym bliska jest idea „Sokoła”. Wieloletnia działalność Pana Stanisława Marduły jest przykładem służby Ojczyźnie, pracy na rzecz krzewienia – w szczególności wśród młodych ludzi – idei sokolstwa polskiego. Idei wymownie wyrażonej w haśle: „Ramię krzep – Ojczyźnie służ" – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Prezentację publikacji poprzedziły wczorajsze wieczorne projekcje filmów patriotycznych w Kinie Sokół w Zakopanem: „Polski patriotyzm Artura Rubinsteina” oraz „Wycieczka Weteranów Armii Polskiej w Ameryce do kraju, 1927”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u