Dyrektorzy zespołów szkół w Giebułtowie i Skale z prezydenckimi odznaczeniami

Autor: Małopolski UW 2022-10-27 07:09:33

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył dziś dwa Brązowe Krzyże Zasługi – przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie Teresie Sieradzkiej oraz dyrektorowi Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale Karolowi Papiszowi. Uroczystość odbyła się podczas XLVI sesji Rady Powiatu w Krakowie, której tematem była edukacja.

Edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy. To kształtowanie młodych umysłów, pokazywanie ścieżek życiowych i wskazywanie możliwości. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Praca w oświacie to trudna, ale satysfakcjonująca misja. Serdecznie gratuluję przyznanych odznaczeń i życzę kolejnych sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 

Teresa Sieradzka jest nauczycielem geografii. Funkcję dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie pełni od bieżącego roku szkolnego.

 

Karol Papisz, z wykształcenia pedagog, został zatrudniony na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale we wrześniu 2012 roku. Pełni tę funkcję nieprzerwanie od 10 lat.

 

Krzyż Zasługi został ustanowiony w 1923 roku i jest nadawany osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie.

 

Źródło: https://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/odznaczenia/krzyz-zaslugi

© 2018 Super-Polska.pl stat4u