Otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce

Autor: Mazowiecki UW 2022-10-29 09:18:51

28 października br. Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski wziął udział w uroczystości otwarcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce. W wydarzeniu udział wzięła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Wiceminister Rozwoju i Technologii Piotr Uściński oraz Starosta Wołomiński Adam Lubiak.

Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego sfinansowana została ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powiat wołomiński na utworzenie Centrum otrzymał 3 026 025 zł.

Centrum jest dostosowane do potrzeb 40 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym dla 10 osób w ramach pobytu całodobowego oraz dla 30 osób w obszarze pobytu dziennego. Plan pobytu dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości psychoruchowych uczestników, który będzie miał na celu utrzymanie dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, usprawnienie pamięci, poprawę orientacji czasoprzestrzennej oraz w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego. Codzienna obecność opiekunów, asystentów, terapeutów, możliwość skorzystania z pomocy pielęgniarki oraz rehabilitanta zapewni uczestnikom opiekę i wsparcie dostosowane do możliwość niezależnego i samodzielnego funkcjonowania na miarę ich potrzeb oraz możliwości wynikających ze stanu zdrowia, wieku i sprawności.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u