Walczymy o życie, zdrowie i uśmiech dziecka”. 145 lat Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

Autor: Małopolski UW 2022-10-31 08:37:15

Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie był pierwszą na terenie miasta i trzecią na ówczesnych, podzielonych zaborami ziemiach polskich tego typu placówką zajmującą się leczeniem dzieci. Wśród darczyńców, którzy przyczynili się do jego powstania, pojawiają się znane i szanowane nazwiska. Warto wspomnieć choćby Marcelinę Czartoryską, ks. prałata Albina Dunajewskiego, Jana Matejkę czy Zygmunta hr. Pusłowskiego. Ale jego istnienie zawdzięczamy finansowemu wsparciu wielu obywateli Krakowa, nade wszystko zaś dr. med. Maciejowi Leonowi Jakubowskiemu, który zabiegał o utworzenie placówki, a następnie przez wiele lat jej służył. 

Znamienity wkład wszystkich, którzy na przestrzeni niemal półtora wieku angażowali się w rozwój opieki medycznej nad dziećmi i młodzieżą, przypomniano podczas dzisiejszego święta. Placówka obchodzi bowiem 145-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, w Dworze w Tomaszowicach odbyło się wyjątkowe spotkanie. Uczestniczył w nim wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Niemal 150 lat troski okazywanej najmłodszym i najbardziej bezbronnym pacjentom – to dziedzictwo, które zobowiązuje. Kolejne pokolenia specjalistów, lekarzy, pielęgniarek i wszystkich zgromadzonych wokół Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przez kolejne lata budowały ogromny zbiór dobrych praktyk i doświadczeń. Korzysta z nich placówka, jaką znamy współcześnie. Ostatni okres przyniósł kolejne wyzwania związane walką z pandemią. Szpital także w te działania się włączył. W ramach wsparcia w tych działaniach Szpital otrzymał z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 100 tys. zł na urządzenia takie jak kardiomonitor transportowy czy monitor rzutu serca – przypomina wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przy okazji tak znamienitego jubileuszu pragnę Państwu życzyć, aby część historii Szpitala, za którą jesteście odpowiedzialni, była źródłem satysfakcji z dobrze wykonywanej misji. Nade wszystko zaś, by ta część zapisała się w sztafecie niesienia pomocy dzieciom jako okres dobrego rozwoju i nieustannego dążenia do jak najlepszego wypełniania idei, która legła u powstania placówki i zamknięta jest w słowach: „Walczymy o życie, zdrowie i uśmiech dziecka” – dodaje wojewoda Kmita.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie dysponuje aktualnie 106 łóżkami w 8 oddziałach znajdujących się przy ulicy Strzeleckiej. Placówka prowadzi także Małopolskie Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, gdzie w ramach lecznictwa zamkniętego przygotowano 92 łóżka.

W ramach udzielanej pomocy Szpital ma także kilkanaście poradni specjalistycznych, w tym między innymi: alergologiczną, kardiologiczną, mukowiscydozy, gastroenterologiczną, chorób zakaźnych, wad i zaburzeń rozwoju czy chirurgii dziecięcej.

Mali pacjenci objęci są również szeroką diagnostyką, a to za sprawą pracowni diagnostycznych wykonujących: RTG, EEG, EKG, USG, testy płucne, endoskopię i badania czynnościowe. Przy Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika działa także laboratorium.

Szpital posiada całodobową Izbę Przyjęć, w której przyjmowane są dzieci ze skierowaniami oraz wszystkie dzieci w przypadkach nagłych zachorowań wymagające pomocy. Ponadto na miejscu działa nocna i świąteczna opieka zdrowotna.

Szpital jest jedynym na terenie miasta Krakowa, poza Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Prokocimiu, wielospecjalistycznym szpitalem dziecięcym.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u