Nie pozwólmy zapomnieć

Autor: Śląski UW 2022-10-31 08:41:03

Jak co roku przed Dniem Zadusznym Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek wraz z przedstawicielami władz samorządowych i delegacjami służb mundurowych, a także dzieci i młodzieży odwiedził katowickie nekropolie i miejsca pamięci.

Swoistą pielgrzymka rozpoczęła się w kryptach Archikatedry modlitwą, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na grobach katowickich arcybiskupów. Następnie zgromadzeni przeszli na cmentarz przy ul. Sienkiewicza. Tu w uroczystej ceremonii złożono kwiaty i zapalono znicze pod Pomnikiem Męczeństwa Więźniów Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, a także pod tablicą upamiętniającą Polaków poległych z rąk sowieckich na Kresach i tablicą poświęconą Henrykowi Sławikowi.

- Złożyliśmy też kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobach
- Henryka Mikołaja Góreckiego – wybitnego polskiego kompozytora współczesnej muzyki poważnej , honorowego obywatela Katowic, Rybnika i Bielska-Białej, Kawalera Orderu Orła Białego,
- Stanisława Ligonia - pisarza związanego z Górnym Śląskiem,
- Arki Bożka - działacza chłopskiego, uczestnika Powstań Śląskich i akcji plebiscytowej,
- Wojciecha Kilara – wybitnego polskiego kompozytora muzyki poważnej i filmowej, Kawalera Orderu Orła Białego,
- Krystyny Bochenek Wicemarszałek Senatu RP, która zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem,
- Kazimierza Kutza - wylicza Jarosław Wieczorek.

Na koniec znicze zapłonęły na grobie Obrońców Katowic z września 1939.

Po przejściu na cmentarze przy ul. Francuskiej nastąpiły chwile modlitewnej zadumy przy grobach Ewangelicko-Augsburskiego biskupa Tadeusza Szurmana, Konstantego Wolnego - pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego, Wojciecha Korfantego, a także pod Pomnikiem Ofiar Sybiru. Z inicjatywy IPN nastąpiła też ceremonia oznaczenia znakiem „Tobie Polsko” grobu Romana Koźlika – jednego z zapomnianych weteranów walk powstańczych.
Kolejno odbyły się ceremonie przy Grobie Nieznanego Policjanta oraz tablicy pamiątkowej Strażaków PSP i Druhów OSP.
Po przejeździe na cmentarz w Katowicach-Panewnikach odwiedzono cmentarz zakonny oraz mogiły Harcerzy i Powstańców Śląskich Obrońców Katowic w 1939 r., a także Pomnik Nagrobny Żołnierzy Organizacji Niepodległościowych pomordowanych w latach 1945-1956.

Na zakończenie wojewoda w krótkich słowach podziękował wszystkim uczestnikom, szczególne podziękowania kierując w stronę władz Katowic za zaangażowanie w przygotowania dzisiejszych uroczystości. Dziękował też służbom mundurowym za udział delegacji i wystawione warty honorowe. Odrębne podziękowania były też skierowane do wojskowych i świeckich duchownych obrządków katolickiego i ewangelicko-augsburskiego, za umożliwienie modlitewnej zadumy w odwiedzonych dziś miejscach pamięci i nad grobami.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u