NIEMIECCY PARLAMENTARZYŚCI NA PODKARPACIU

Autor: Podkarpacki UW 2022-10-31 08:43:53

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przyjęła delegację posłów niemieckiego Bundestagu. Spotkanie dotyczyło doświadczeń województwa podkarpackiego w kontekście przyjęcia uchodźców.

Delegacji przewodniczyła poseł Claudia Raffelhüschen, obecny był także konsul generalny RFN w Krakowie Michael Groß.

Niemieccy parlamentarzyści reprezentują Komisję Budżetową Bundestagu, są m.in. odpowiedzialni za dysponowanie środkami finansowymi, przeznaczonymi na współpracę w zakresie świadczenia pomocy humanitarnej.

Wojewoda Ewa Leniart przypomniała zadania województwa podkarpackiego jako regionu recepcyjnego. Omówiła zaangażowanie sił i środków w proces przyjęcia w Polsce obywateli Ukrainy. Podkreśliła także rolę samorządów, organizacji wolontariackich oraz mieszkańców regionu.  

W spotkaniu uczestniczyli także: dyrektor Wydziałów Polityki Społecznej Małgorzata Dankowska oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Bogdan Mazur.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u