Prokuratorzy nie reagują na przestępstwa

Autor: mat prasowe Ordo Iuris 2022-11-05 10:28:06

Dbając o to, by prawo stojące po stronie życia było respektowane, Instytut Ordo Iuris dąży do przykładnego ukarania aborcyjnych aktywistów, organizujących nielegalną dystrybucję środków poronnych i „aborcyjną turystykę” do zagranicznych klinik aborcyjnych. Nasze działania są tu kluczowe, bo ratują życie konkretnych dzieci.

Niestety, wciąż spotykamy się z prokuratorami, którzy za wszelką ceną chcą odmawiać wszczęcia postępowań w obronie nienarodzonych dzieci. Obecnie niektórzy prokuratorzy żądają od zawiadamiającego wykazania, że wskutek aborcyjnych instrukcji doszło do konkretnej aborcji.

Dla ocalenia przynajmniej części zagrożonych dzieci, wychodzimy naprzeciw tym nieuzasadnionym oczekiwaniom. Do organów ścigania kierujemy szereg zawiadomień w oparciu o konkretne aborcyjne świadectwa, opublikowane na stronie internetowej „Aborcyjnego Dream Teamu”.

Można tam znaleźć ponad 130 wyznań kobiet, którym aborcyjni aktywiści pomogli w zabiciu nienarodzonych dzieci. Każde świadectwo stanie się podstawą do wszczęcia sprawy, którą prokuratura będzie musiała zbadać. Pierwsze zawiadomienie przeciw „Aborcyjnemu Dream Teamowi” już trafiło do prokuratury.

Wyręczamy w ten sposób organy ścigania, które wcześniej odmawiały nawet dokonania oględzin strony internetowej „Aborcyjnego Dream Teamu”, na której sami aktywiści aborcyjni chwalą się pomocą przy konkretnych aborcjach, czyniąc to w poczuciu całkowitej bezkarności.

Sprawa aborcyjnej aktywistki Justyny W. pokazuje, że przy właściwej determinacji organów ścigania i obrońców życia możliwie jest postawienie w stan oskarżenia osób odpowiedzialnych za pomoc w uśmiercaniu nienarodzonych dzieci.

Niedawno odbyła się trzecia rozprawa w tej sprawie. Na wniosek prokuratora odtworzono wypowiedzi Justyny W. zarejestrowane po rozpoczęciu procesu. Jednoznacznie wynika z nich, że oskarżona nie tylko nie żałuje swojego czynu, ale nie zaprzestała swojej „działalności aktywistycznej”.

Chcąc wspomagać ludzi, którzy pragną włączyć się w walkę z podziemiem aborcyjnym, kilka tygodni temu uruchomiliśmy specjalną stronę, na której można znaleźć wzór zawiadomienia do prokuratury oraz praktyczne porady prawne dla osób, chcących zaangażować się w walkę z przestępczością aborcyjną. Prawnicy Instytutu są gotowi włączyć się w każdą taką sprawę.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u