Mieć tak za tak, nie za nie. Uroczyste obchody 20. rocznicy śmierci ppor. Wojska Polskiego Mieczysława Majdzika

Autor: Małopolski UW 2022-11-10 08:56:50

Działacz opozycji politycznej i niepodległościowej. Więzień stalinowski. Należał do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Żołnierz Armii Krajowej. Aresztowany i torturowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Skazany na 12 lat więzienia. Pomagał represjonowanym w 1976 r. Robotnikom Radomia. Działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Współzałożyciel Konfederacji Polski Niepodległej. Założyciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w Elektrowni Skawina*. Minęło 20 lat od śmierci ppor. Wojska Polskiego Mieczysława Majdzika.

Podczas uroczystości w Skawinie została otwarta ulica, której nadano imię ppor. WP Mieczysława Majdzika. W wydarzeniu uczestniczyli: szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, burmistrz miasta i gminy Skawina Norbert Rzepisko oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, syn Mieczysława Majdzika Ryszard Majdzik.

– Świętej pamięci ppor. Mieczysław Majdzik poświęcił życie Ojczyźnie. Walczył o wolną Polskę, którą kochał całym sercem. Pozostaje wzorem postawy obywatelskiej, wierności ideałom. Do końca PRL prowadził działalność antykomunistyczną i niepodległościową, za co był wielokrotnie represjonowany. Nie godząc się z systemem PRL-owskim, zorganizował strajk w skawińskiej Elektrowni, dzięki któremu utworzono niezależny związek zawodowy. Propagator prawdy o Zbrodni Katyńskiej w okresie PRL. Zawsze bezkompromisowy. Zawsze „mający tak za tak, nie za nie, bez światło-cienia”… Dziś tej postawie ppor. Mieczysława Majdzika oddajemy cześć – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Skawinie. Po otwarciu ulicy im. ppor. Mieczysława Majdzika uczestnicy obchodów złożyli kwiaty przed tablicą pamiątkową przy oknie domu, który zamieszkiwał założyciel NSZZ Solidarność w Elektrowni Skawina.

***
Mieczysław Majdzik, jeszcze jako osoba niepełnoletnia, rozpoczął działalność niepodległościową w strukturach zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. W 1949 roku został aresztowany i po torturach w kazamatach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego skazany na 11 lat więzienia.

W 1966 roku był organizatorem strajku w skawińskiej Elektrowni z postulatem utworzenia niezależnych związków zawodowych. Po wydarzeniach z 1976 roku pomagał represjonowanym robotnikom „Radomia”. Sam był wielokrotnie represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

W sierpniu 1980 roku założył w Elektrowni Skawina NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym został internowany. Działalność na rzecz wolnej i niepodległej Polski prowadził nieprzerwanie aż do śmierci w 2002 roku. W 2006 roku został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2012 roku został Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Skawina.

*Fragment inskrypcji na tablicy upamiętniającej śp. ppor. Mieczysława Majdzika w Skawinie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u