Gala finałowa V edycji konkursu "zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ"

Autor: Małopolski UW 2022-11-11 08:37:15

W wyjątkowej scenerii, na głębokości 125 metrów pod ziemią odbyła się uroczysta gala finałowa piątej edycji konkursu „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!”. W tym roku odbywał się on pod hasłem „Moja poezja – moja Ojczyzna”. W Komorze Warszawa w Kopalni Soli „Wieliczka” wybrzmiały dziś wyróżnione utwory, a laureaci otrzymali nagrody. Organizatorem wydarzenia są wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz prezes zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak.

Galeria rzeźb solnych

Tuż przed rozpoczęciem koncertu wojewoda Łukasz Kmita, prezes Kopalni Paweł Nowak oraz dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Jan Godłowski odsłonili niepodległościową rzeźbę solną wykonaną przez wielickich górników, która stanęła w Komorze Piłsudskiego.

Rzeźba składa się z trzech elementów. U podstawy stoi trzech górników reprezentujących różne epoki historyczne. Wokół postaci wypisane są słowa „Mazurka Dąbrowskiego”. Część środkowa przedstawia podobiznę Tadeusza Kościuszki i kosynierów. Po drugiej stronie umieszczono portret Marszałka Józefa Piłsudskiego i postacie legionistów. Na części frontowej przedstawiono wejście do groty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, a powyżej liczbę 100. Całość wieńczy orzeł w koronie – godło Polski. Pomnik (bez cokołu) mierzy 270 cm.

– W 25-lecie wzniesienia solnego pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego odsłoniliśmy niepodległościową rzeźbę solną upamiętniającą najważniejsze postaci i wydarzenia z historii Polski. To niezwykle symboliczne. Kopalnia soli w Wieliczce zawsze była ostoją tradycji. Tu, pod ziemią, biło polskie serce. Polska przetrwała lata zaborów, bo trwał polski patriotyzm. Nasza niepodległość została wykuta jak ta rzeźba. Dziękuję za to, że Kopalnia i teraz bierze udział w tej wyjątkowej sztafecie niepodległości, inicjując i wspierając wydarzenia upamiętniające odzyskanie przez Polskę Niepodległości – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Wyjątkowość solnych rzeźb mogliśmy poznać już kilka lat temu. „Pierwsza chwila wolności” to tytuł rzeźby wykonanej przez wielickich górników, która została zaprezentowana we wrześniu 2018 r. na Rynku Głównym w Krakowie podczas pikniku patriotycznego #NIEPODLEGŁA małoPolska, zorganizowanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polski. Jest ona wyobrażeniem skutej łańcuchami Polski w jej dawnych granicach, nad którą swoje skrzydła rozpościera orzeł w koronie. Obecnie rzeźba znajduje się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

W 2022 roku przypada 25. rocznica wzniesienia solnego pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego. Powstał w 1997 roku i jest pierwszą monumentalną rzeźbą wykonaną przez górnika Stanisława Anioła. Postawienie w tym miejscu pomnika marszałka wiązało się z przywróceniem komorze przedwojennej pierwotnej nazwy. Naturalnej wielkości postać marszałka przedstawiona została w mundurze, z dłońmi wspartymi na szabli. Solna figura została umieszczona na postumencie wykonanym również z wielickiej soli. Na czołowej płycinie widnieje napis „Józef Piłsudski 1867-1935”, poniżej na płaskorzeźbionej tablicy sentencja: Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo. Zwyciężyć i usiąść na laurach, to klęska. Nad tablicą wyrzeźbiona została buława marszałkowska. Na bocznej, prawej stronie postumentu rzeźbiarz wykonał płaskorzeźbę przedstawiającą orła legionowego. Natomiast na lewej stronie postumentu odtworzył w soli wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej.

- To już prawie galeria rzeźb solnych. Galeria wyjątkowa, a każde dzieło – samo w sobie – ma wymiar symbolu. Dziękuję górnikom solnym za serce, jakie włożyli w te niezwykłe dzieła – przekazuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Finałowy koncert

- Spotykamy się dziś w imponujących podziemiach Kopalni Soli „Wieliczka”. Mamy to podwójne szczęście, że do zachwytu nad pięknem Komory Warszawa – położonej 125 metrów pod powierzchnią ziemi – dochodzi podziw nad wielkim talentem zebranych tutaj, wspaniałych, młodych ludzi – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Tegoroczna edycja konkursu „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!” szczególną uwagę kierowała w stronę wybitnych polskich poetów i kompozytorów. Stąd też myśl przewodnia: „Moja poezja – moja Ojczyzna”. Polscy poeci na przestrzeni wieków podejmowali w swych utworach problematykę związaną z latami spędzonymi w niewoli, walkami narodowowyzwoleńczymi oraz dumy z polskości i bycia Polakiem. Warto dziś pamiętać o tym dziedzictwie poprzez przekazywanie młodemu pokoleniu, czym jest nasza upragniona wolność. Tej nauce służy organizowany przez nas konkurs pieśni patriotycznej – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Koncert rozpoczął się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie tegoroczni laureaci zaprezentowali swoje adaptacje pieśni patriotycznych. W gali uczestniczyło 36 wykonawców, w tym dziesięcioro solistów, dwa tria oraz cztery zespoły.

W drugiej części Gali Finałowej wojewoda małopolski Łukasz Kmita wraz z pozostałymi organizatorami wręczyli laureatom nagrody, wyróżnienia, wyróżnienia specjalne, nagrodę za teledysk oraz nagrodę publiczności.


Młodzi dla Niepodległej

Konkurs „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!” na trwałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych i patriotycznych Małopolski.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu utworów nawiązujących do bohaterów narodowych, ważnych wydarzeń historycznych, piękna Ziemi Ojczystej oraz życia i obyczajów Polaków.

Do konkursu przystępują uczniowie szkół podstawowych z województwa małopolskiego w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V-VIII.

– Wszystko zaczęło się w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Łącznie w ramach pięciu edycji Konkursu wpłynęło 1441 zgłoszeń. Tylko w tym roku było ich 265. Odsłuchanie tegorocznych muzycznych zgłoszeń zajęło nam 20 godzin! Dziękuję wszystkim, którzy stanęli w te muzyczne szranki! Każde ze zgłoszeń było przykładem pięknego patriotyzmu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Serdecznie gratuluję wszystkim Laureatom! Dzieląc się z nami swoim wielkim talentem, sprawiacie, że nasze myśli i uczucia przenoszą się w inną przestrzeń. Należą się Wam szczególne podziękowania za Waszą postawę. Nosicie w swoim sercu miłość do Ojczyzny. Takich pokoleń młodych Polaków przepełnionych patriotyzmem nam trzeba. Jesteście naszą nadzieją! „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – wskazuje wojewoda Kmita.

Już od pięciu lat organizatorami konkursu niezmiennie są Wojewoda Małopolski, Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o.

Partnerami Konkursu byli zaś: Małopolski Kurator Oświaty, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, Agencja Mienia Wojskowego w Krakowie, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZIPSEE - Cyfrowa Polska.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u