Odznaki Primus in Agendo dla powiatów

Autor: Mazowiecki UW 2022-11-16 08:35:26

Minister Marlena Maląg wręczyła odznaki Primus in Agendo i wyróżnienia przedstawicielom 10 powiatów mającym największe osiągnięcia we wprowadzaniu deinstytytucjonalizacji w systemie pieczy zastępczej. Uroczystość odbyła się w warszawskim Pałacu Staszica.

Minister Marlena Maląg podkreślała, że tworzenie dobrego klimatu wokół rodzin obejmuje także wspieranie rodzicielstwa zastępczego. – Cieszę się, że już blisko 80 proc. dzieci pozbawionych własnego domu znajduje się w rodzinach zastępczych – mówiła minister. To efekt wdrażanego systematycznie programu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. 

Poprawa sytuacji rodzin zastępczych

Deinstytucjonalizacja zakłada przechodzenie od opieki o charakterze instytucjonalnym do opieki świadczonej w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Została ona ujęta w przygotowanej w Ministerstwie Rodziny „Strategii rozwoju usług społecznych”.

Obecnie wdrażane są zmiany w systemie pieczy zastępczej. Polegają one na cyfryzacji, ułatwiającej procedury i pozwalającej na lepszą kontrolę oraz derejonizacji. Nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej podniosła wynagrodzenie dla rodziców zastępczych. - Wspieramy tych rodziców zastępczych, którzy tworzą pogotowia rodzinne – mówiła minister Maląg.

Listy do uczestników uroczystości

Minister Marlena Maląg odczytała list, jaki do uczestników uroczystości wręczenia nagrody Primus in Agendo wystosował premier Mateusz Morawiecki. Gratulował w nim wyróżnień oraz dziękował za działania, pozwalające dzieciom pozbawionym domu na znalezienie nowej rodziny.

- Każde dziecko potrzebuje bezwarunkowej miłości, akceptacji i rodzinnego szczęścia. Nie każde jednak ma takie możliwości. Dlatego idea rodzicielstwa zastępczego to jedna z najszlachetniejszych misji – napisał w liście premier.

Paulina Malinowska-Kowalczyk, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, odczytała list od prezydenta RP. Podkreślił w nim skalę wyzwań i podsumował dotychczasowe osiągnięcia państwa w zapewnieniu harmonijnego życia rodzinnego. Uproszczenie rodzinnych form opieki zastępczej jest ważnym elementem realizowanej obecnie polityki rodzinnej – przypomniał w liście prezydent.

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek w liście, który odczytała Urszula Rusecka, przewodnicząca sejmowej komisji polityki rodzinnej, zwróciła uwagę na sukces działań, służących wychodzeniu naprzeciw rodzicom, tworzącym rodzinne domy dziecka.

Primus in Agendo

W ceremonii wręczenia odznak uczestniczyła wiceminister Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej. – Wszystkim wyróżnionym dziękuję za działania wskazujące na dobre rozumienie idei deinstytucjonalizacji i tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi rodzinnych form pieczy zastępczej – zwróciła się do laureatów wiceminister Socha.

Wyróżnionych zostało 10 powiatów, mających największe sukcesy w procesie deinstytucjonalizacji, z największą liczbą rodzin zastępczych oraz najbardziej aktywnych w promocji rodzicielstwa zastępczego. To miasto Chełm oraz powiaty: chełmski, kamiennogórski, karkonoski, kartuski, łosicki, sępoleński, słupecki, turecki, zwoleński. Powiaty kartuski i turecki dostały odznaki Primus in Agendo. Pozostałe wyróżnione powiaty z rąk minister Marleny Maląg otrzymały dyplomy uznania i pamiątkowe grafiki.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u