RZESZÓW PODPISAŁ POROZUMIENIE W RAMACH PROGRAMU „STOP SMOG”

Autor: Podkarpacki UW 2022-11-16 08:44:37

Gmina Miasto Rzeszów podpisała porozumienie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach programu „Stop Smog”.

Wartość umowy to 1 mln 431 tys. zł, przy czym kwota współfinansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów wynosi 70% kosztów przeznaczonych na jego realizację.

– Wszyscy wiemy, jak ważne jest to, aby oddychać czystym powietrzem. Decyzja miasta Rzeszowa o przystąpieniu do programu realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest decyzją, która umożliwi mieszkańcom wymianę  tzw. „kopciuchów” oraz dopłatę do tej inwestycji. To także zachęta dla innych samorządów z terenu naszego województwa , które zdecydują się dołączyć do programu „Stop Smog” i zrealizować zadania inwestycyjne dla swoich mieszkańców – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

W związku z realizacją porozumienia, w 27 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych zostanie poprawiona tzw. efektywność energetyczna. Zostaną również wymienione nieefektywne źródeł ciepła.

– To dobra wiadomość dla mieszkańców województwa podkarpackiego. Podpisujemy dziś porozumienie z miastem Rzeszów, w ramach którego będą realizowane inwestycje dedykowane osobom najuboższym, które mają najniższe dochody i które – jeśli nie uzyskają wysokiego wsparcia dotacyjnego – nigdy takiej inwestycji nie przeprowadzą. Dzięki takim samorządom możemy dotrzeć do tych osób, możemy dofinansować koszty związane z wymianą tzw. „kopciuchów”, ale i koszty związane, co bardzo istotne w dobie wysokich cen nośników energii,  docieplenia domu. W sumie 27 gospodarstw domowych  będzie miało sfinansowane docieplenie i wymianę źródła ciepła. Dziękuję miastu, że przystępuje do tego programu i w ten sposób chce zadbać o swoich mieszkańców  – powiedział zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Prezes dodał, że w ramach programu „Stop Smog” podpisano już 20 porozumień.

– Jeżeli wliczymy w to porozumienia podpisane z metropolią górnośląską, możemy powiedzieć, że 30 samorządów realizuje wspólnie z nami program Stop Smog. Dzięki środkom z Funduszu Termomodernizacji i Remontów zostanie wymienionych ponad 2 tys. 700 „kopciuchów” – podkreślił prezes Mirowski.

Wiceprezydent Rzeszowa Jolanta Kazimierczak zaznaczyła, że program „Stop Smog” wychodzi naprzeciw osobom wykluczonym energetycznie, które nie są w stanie zgromadzić środków  na przeprowadzenie termomodernizacji swoich budynków, a także nie mogą zebrać środków na wymianę kotłów węglowych.

– Bardzo istotne jest to, że całość inwestycji jest finansowana ze środków publicznych  – powiedziała podczas  spotkania z mediami.

W dzisiejszej uroczystości wziął również udział prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Adam Skiba, który nawiązał do realizacji programu „Czyste Powietrze”. Jak zaznaczył, program ma w naszym województwie ma ponad 27 tys. beneficjentów, a sam Rzeszów złożył 1 360 wniosków na łączną kwotę ponad 11 mln zł.

– Aktywność mieszkańców Rzeszowa jest duża i cieszę się, że ta aktywność zostanie również podbudowana programem „Stop Smog” – powiedział prezes Skiba.

***

Program „Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Jest on realizowany przez gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny.

Cel programu to graniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u