Sprzęt IT dla mieszkańców gminy Złota

Autor: Świętokrzyski UW 2022-11-17 09:05:12

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi, które nie mają dostępu do sprzętu komputerowego i internetu to cel Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz uczestniczył w przekazaniu sprzętu IT w gminie Złota, w powiecie pińczowskim. Wartość zestawów, które trafią do najmłodszych mieszkańców wynosi 25 950,00 zł.

"W województwie świętokrzyskim na ten cel zostało przeznaczone około 4 miliony złotych. Są to potrzebne realizacje. Dobrze, że problem został przez rząd zidentyfikowany. Chodzi o podłączenie światłowodu i wyposażenie potrzebujących w odpowiedni sprzęt." - powiedział wojewoda.

Rząd przeznaczył ponad 500 mln zł na dofinansowanie do komputerów i internetu w gminach popegeerowskich. Taką pomoc otrzymała gmina Złota w powiecie pińczowskim. 11 zestawów- 5 stacjonarnych i 6 laptopów otrzymają rodziny z dziećmi. Wartość sprzętu IT wyniosła 25 950, 00 zł.

Uruchomiony Program Operacyjny Polska Cyfrowa ma zwiększyć dostępność mieszkańców terenów popegeerowskich m.in. do komputerów oraz internetu. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi, które nie mają dostępu do sprzętu komputerowego i internetu. Dofinansowanie można otrzymać na:

•    sprzęt komputerowy z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną - w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

•    ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

•    usługę zapewniającą dostęp do internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu.

Oprócz dofinansowania dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR wsparcie otrzymują również samorządy. W ramach projektu Cyfrowa Gmina jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki na zadania związane z cyfryzacją urzędów oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa. Samorządy otrzymują dofinansowanie na zadania związane z cyfryzacją urzędów JST oraz jednostek im podległych i nadzorowanych. Środki są przeznaczone m.in. na:

•    nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,

•    edukację cyfrową w zakresie obsługi sprzętu oraz oprogramowania i licencji,

•    analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u