Ustawa „W obronie chrześcijan” skierowana do pierwszego czytania w Sejmie!

Autor: mat. prasowe Solidarnej Polski 2022-11-18 08:34:53

Projekt ustawy w obronie chrześcijan czeka na pierwsze czytanie w Sejmie

- Sądzę, że rozwiązania zawarte w ustawie w obronie chrześcijan znajdą akceptację ze strony wszystkich środowisk politycznych – powiedział Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas dzisiejszej (10 listopada br.) konferencji prasowej w Sejmie. Poświęcona była obywatelskiemu projektowi, który ma już oficjalną postać druku sejmowego i czeka na pierwsze czytanie.

Każdy kto jest za wolnością, winien wspierać tego rodzaju zmiany. Wolność religijna, wolność do publicznego, nieskrępowanego wyznawania wiary, jest fundamentem cywilizowanych państw i społeczeństw – mówił lider Solidarnej Polski. Jak zauważył, nic nie usprawiedliwia atakowania podstawowych wartości wiary z powodu mody czy zapotrzebowania politycznego.

Tama dla dyskryminacji

– Liczymy, że pierwsze czytanie projektu ustawy o wolności chrześcijan odbędzie się jeszcze w tym roku. To dobra wiadomość dla wszystkich, którym zależy na wolności i suwerenności – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, poseł Solidarnej Polski. Dodał, że 25 proc. przestępstw z nienawiści jest popełnianych wobec chrześcijan. Skala tych przestępstw drastycznie wzrasta.

- Trzeba postawić tamę dyskryminacji, wyszydzaniu, obśmiewaniu najświętszych wartości dla chrześcijan – zaapelował do parlamentarzystów.

380 tys. podpisów

Pod projektem ustawy w obronie chrześcijan podpisało się 380 tysięcy osób. – W trakcie pierwszego czytania będziemy chcieli przedstawić parlamentarzystom, a także Polakom problem, jakim jest chrystianofobia, także w naszym kraju – zapowiedział koordynator zbierania podpisów pod projektem, wicewojewoda zachodniopomorski Mateusz Wagemann.

Obowiązujące przepisy karne w sprawie ochrony praw osób wierzących trzeba zmienić, ponieważ są niedoskonałe i niejednoznaczne. Przepisy Kodeksu karnego dotyczące obrazy uczuć religijnych i zakłócania ceremonii związanych z wiarą są nieprecyzyjne, rozmywają odpowiedzialność lub nie uwzględniają niektórych nagannych zachowań.

Przeciw atakom na chrześcijan

W prokuraturze toczy się ponad 2400 postępowań w sprawie agresji i dyskryminacji chrześcijan. Dla porównania, w 2015 r. prokuratura prowadziła 163 postępowania w podobnych kwestiach. To pokazuje, że ataki na chrześcijaństwo są poważnym i narastającym problemem. Dlatego konieczne jest wprowadzenie przepisów chroniących chrześcijan i miejsca kultu religijnego.

Tak jest dziś

· Przepisy są nieprecyzyjne. Regulacje Kodeksu karnego dotyczące obrazy uczuć religijnych i zakłócania ceremonii związanych z wiarą rozmywają odpowiedzialność lub nie uwzględniają niektórych nagannych zachowań.

· Sprawcy są bezkarni. Osobie, która zakłóca nabożeństwo trzeba udowodnić, że czyniła to „złośliwie”. To pozwala sprawcom unikać odpowiedzialności.

· Wierny musi zeznawać. Aby pociągnąć do odpowiedzialności kogoś, kto dokonał znieważenia Kościoła, świętokradczego ataku na miejsca święte, trzeba znaleźć wiernych, którzy skierują zawiadomienia do prokuratury i będą zeznawać.

· Represje za wiarę. Osoby, które powołują się na Pismo Święte, bronią prawa do życia i postępują wedle chrześcijańskich wartości, narażone są na represje. Tak było np. w głośnych przypadkach pracownika IKEI, czy drukarza z Łodzi.

 

To wprowadza projekt obywatelski

  • Dokładne regulacje. Przepis będzie precyzował rodzaje karalnych czynów – lżenie lub wyszydzanie Kościoła albo związku wyznaniowego, jego dogmatów, obrzędów, a także publiczne znieważanie przedmiotu czci religijnej.
  • Koniec bezkarności. Osobie, która zakłóca nabożeństwo, nie trzeba będzie już udowadniać, że czyniła to złośliwie.
  • Obiektywny fakt. Wierni nie będą musieli zeznawać przeciwko agresywnym osobom, które atakują kościoły, czy przeszkadzają w nabożeństwach. Wystarczy obiektywny fakt, np. publicznie lżenie lub wyszydzanie Kościoła.
  • Wolność przekonań religijnych. Nie będzie można nikogo ukarać za wyrażanie opinii związanych z wyznawaną religią. To realizacja konstytucyjnej zasady stanowiącej, że wolność religii obejmuje jej publiczne lub prywatne uzewnętrznianie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u