WICEMINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH UKRAINY Z WIZYTĄ W POLSCE

Autor: MSWiA 2022-11-18 08:48:59

16 listopada 2022 roku Pan Igor Bondarenko – Wiceminister Spraw Wewnętrznych Ukrainy odpowiedzialny za Państwowy Centralny Instytut Kryminalistyczny na Ukrainie spotkał się w Komendzie Głównej Policji z zastępcą szefa polskiej Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem.

Spotkanie stanowiło okazję do wymiany doświadczeń, rozmów na temat bieżących wyzwań i zagrożeń, a także określenia najważniejszych aktualnych i przyszłych kierunków współpracy policyjnej Polski i Ukrainy, również w odniesieniu do działań wojennych prowadzonych w Ukrainie.

Nadinsp. Paweł Dobrodziej podczas spotkania podkreślił, że ukraińscy policjanci nadal mogą liczyć na silne wsparcie polskiej Policji, w tym także w obszarze dotyczącym badania zbrodni wojennych  popełnianych przez wojsko Federacji Rosyjskiej oraz właściwego zabezpieczania dowodów na miejscu zdarzeń. W tym kontekście zarówno strona ukraińska, jak i polska podkreśliły znaczenie zacieśniania i rozwoju współpracy w zakresie prowadzenia działań wspólnych zespołów śledczych (tzw. Joint Investigation Team) oraz zespołów ds. identyfikacji ciał ofiar (tzw. Disaster Victim Identification).

Z kolei Wiceminister Spraw Wewnętrznych podziękował za gesty wsparcia i solidarności oraz pomoc udzielaną przez polską Policję, takie jak udzielenie schronienia rodzinom ukraińskich policjantów. Dodał również, że Policja naszego kraju jest partnerem, na którym zawsze, niezależnie od okoliczności, strona ukraińska może polegać.

W spotkaniu obok Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja uczestniczyli także: insp. Paulina Filipowiak – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. Grzegorz Napiórkowski – Dyrektor Biura Kryminalnego KGP oraz insp. dr n. med. Danuta Ulewicz – Zastępca Dyrektora CLKP.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u