Otwarcie Domu Polsko - Ukraińskiego

Autor: Świętokrzyski UW 2022-11-21 09:54:07

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz wziął udział w otwarciu Domu Polsko- Ukraińskiego. Inicjatorem powstania placówki jest kieleckie Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Nauka języka polskiego, wsparcie psychologa oraz szeroki wachlarz działań aktywności społecznych i kulturowych połączony z integracją zawodową to cześć zadań, które stają przed nowo otwartym Domem Polsko- Ukraińskim. Inicjatorem powstania placówki jest kieleckie Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”. Ideą przyświecającą utworzenie Domu Polsko-Ukraińskiego jest szeroko pojęta pomoc uchodźcom, uciekającym przed konfliktem zbrojnym.

W otwarciu placówki wziął udział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, który zwrócił się do pierwszych osób korzystających z pomocy.

„Tak naprawdę od 24 lutego to Polska stała się wielkim domem polsko- ukraińskim. Otwarcie dzisiaj placówki jest wyrazem organizacji kolejnej pomocy. Polska jest dla Was domem zawsze otwartym. To trudny czas dla Was, ale to także okazja do tego, aby nasze narody rozkwitły i chciały żyć w zgodzie”- powiedział wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.

W otwarciu wziął udział także Stanisław Szwed wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, który przypomniał o szeregu programów skierowanych do ukraińskich uchodźców. Jedną z ofert przygotowanych przez resort rodziny jest konkurs „Razem możemy więcej – pierwsza edycja programu aktywizującego dla cudzoziemców na lata 2022 – 2023”. Beneficjentami tego projektu, który realizuje również Stowarzyszanie „Nadzieja Rodzinie” będzie co najmniej 120 osób. Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa. W ramach wsparcia odbywają się warsztaty zawodowe takie jak: handlowo – administracyjne, opieki nad dziećmi, opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz porządkowy i pielęgnacji terenów zielonych organizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u