Wojewoda Mazowiecki wręczył odznaczenia państwowe

Autor: Mazowiecki UW 2022-11-21 09:57:43

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wręczył 17 odznaczeń państwowych, Krzyże Zasługi: 4 Złote, 4 Srebrne oraz 9 Brązowych. Wyróżnieni otrzymali odznaczenia za zasługi m.in. w działalności na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Wśród wyróżnionych znalazły się osoby zatrudnione w Głównym Inspektoracie Sanitarnym m.in. pracownicy administracji publicznej oraz służby zdrowia, specjaliści w dziedzinie zdrowia publicznego i komunikacji oraz urzędnicy mianowani służby cywilnej. Uroczystość odbyła się 18 listopada br. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie w ramach obchodów 100-lecia polskiej służby cywilnej.

Czasy, które przeżyliśmy w ostatnich latach, czasy niestandardowe i niespodziewane, m.in. pandemia Covid-19, wymagały niestandardowego podejścia, entuzjazmu, ale także gotowości do wychodzenia na przeciw zadaniom. Państwo to zaangażowanie wykazali. Przy takiej okazji trzeba uderzyć w najwyższe struny. Najwyższą struną jest miłość do Polski, patriotyzm, co jest Państwa wspólną cechą. Odznaczenia, które Państwo otrzymali, są wyrazem podziękowania. Z tymi odznaczeniami są Państwo przykładem dla innych, w myśl zasady „praemiando incitat”. Dziś Ojczyzna państwu dziękuje, stawia za przykład i prosi o więcej – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Po wspólnym wysłuchaniu Hymnu Państwowego, Wojewoda przystąpił do wręczenia odznaczeń.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymali:

- Pan Jan Bondar,

- Pani Anna Grażyna Jastrzębska,

- Pani Joanna Kalinowska-Morka,

- Pani Anna Elżbieta Kamińska.

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

- Pan Maciej Zbigniew Merkisz,

- Pan Krzysztof Niedziółka,

- Pani Monika Carmen Przygucka,

- Pani Małgorzata Ryndak.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali:

- Pani Anna Baumann-Popczyk,

- Pan Szymon Piotr Cienki,

- Pan Marcin Norbert Górski,

- Pani Monika Jarzębska,

- Pani Izabela Magdalena Kucharska,

- Pani Marietta Izabela Rasielewska,

- Pani Katarzyna Grażyna Skarżycka,

- Pan Sebastian Hubert Strawa,

- Pani Romualda Teresa Wąsik.

Krzyż Zasługi, ustanowiony w 1923 r., nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Krzyż Zasługi może być nadany tej samej osobie w każdym stopniu dwukrotnie. Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wyjątkowo.

Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:

I stopień Złoty Krzyż Zasługi,

II stopień Srebrny Krzyż Zasługi,

III stopień Brązowy Krzyż Zasługi.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u