Zasłużonym dla Niepodległej

Autor: Małopolski UW 2022-11-21 10:01:50

Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się szczególna uroczystość. Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 26 osób wyróżnionych zostało odznaczeniami państwowymi. Medale odebrali w obecności znajomych i bliskich. Wśród wyróżnionych byli dawni działacze opozycji, jak również matki i żony „niepokornych”.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: poseł Jan Duda, dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Patriotyzm ma liczne oblicza i stawia przed każdym Polakiem różne wyzwania. Ojczyzna jest naszym wspólnym obowiązkiem. Dochowanie wierności najwyższym wartościom, nawet wbrew niesprzyjającej sytuacji, to zadanie trudne. Swoją postawą wszyscy wyróżnieni dzisiaj udowodnili, że oddanie Ojczyźnie było i jest dla nich największą troską. Proszę przyjąć przyznane wyróżnienia jako wyraz podziękowania całej społeczności – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

16 Małopolan, działaczy opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989, zasłużonych w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL, odebrało Krzyże Wolności i Solidarności. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy uroczystej dekoracji dokonał zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma.

Ponadto 6 wyróżnionych działaczy odznaczonych zostało pośmiertnie. W ich imieniu medale, które wzorowane są na przedwojennych Krzyżach i Medalach Niepodległości, odebrali członkowie rodzin.

(…) Nad nami miłość żywa, bo bogata, wieczna,

nie zakwitła na rwanych rozognieniem ranach,

miłość jak przystań spokojna, bliskością bezpieczna

i jedyna wzajemna bez rany poznana...

Tak w swoim wierszu „Do Matki” pisał Krzysztof Kamil Baczyński. To właśnie kobiety, matki, żony, opiekunki domowego ogniska, były tymi, które wspierały walczących mężów i synów. To one otaczały opieką i chroniły „niepokornych” podczas przemian demokratycznych. Wpływ i zaangażowanie tych kobiet były w wielu sytuacjach bezcenne. Dostrzegając te zasługi, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wyróżnił 4 matki i żony „niepokornych”.

Zasłużone Małopolanki odebrały Medale z rąk I wicewojewody Ryszarda Pagacza.

Dziś Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości odebrał także zasłużony doradca PBU „GOMIBUD”. Podczas uroczystości z okazji 30-lecia firmy, w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy, odznaczenie wręczył II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński. Firma jest członkiem Galicyjskiej Izby Budownictwa w Krakowie.

- Służba Niepodległej to także dbałość o jej rozwój gospodarczy, o to, aby wykorzystywany był potencjał firm i ekspertów. Serdecznie gratuluję przyznanego odznaczenia – dodaje II wicewojewoda Mateusz Małodziński.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u