Oficjalne powitanie gen. bryg. Jarosława Mokrzyckiego w LITPOLUKRBRIG

Autor: Lubelski UW 2022-11-22 09:16:41

Gen. bryg. Jarosław Mokrzycki, dowódca Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG im. im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego, został oficjalnie powitany w Lublinie po nominacji na stopień generała. W uroczystości wziął udział wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Podczas uroczystości przeprowadzonej zgodnie z ceremoniałem wojskowym, gen. bryg. Jarosław Mokrzycki otrzymał od żołnierzy specjalnie przygotowany prezent w postaci tarczy z trzema mieczami, reprezentującymi Polskę, Litwę i Ukrainę. 
 
Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada (LITPOLUKRBRIG) im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego jest międzynarodową jednostką wojskową, którą tworzą żołnierze Litwy, Polski i Ukrainy. Porozumienie o jej utworzeniu podpisano 19 września 2014 r. w Warszawie. Brygada ostatecznie uformowała się w 2015 r., a w styczniu 2017 r. osiągnęła Pełną Gotowość Operacyjną. Siedziba dowództwa i sztabu Brygady zlokalizowana jest w Lublinie. Bataliony LITPOLUKRBRIG pozostają w gotowości w swoich krajach i są przerzucane w składzie LITPOLUKRBRIG na wypadek, gdy zostanie podjęta decyzja o aktywacji Brygady lub jakiegoś jej elementu. Motto Brygady wyrażają słowa: United for Peace (Zjednoczeni dla Pokoju).
 
Utworzenie Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady jest częścią ciągłego procesu jednolitej i długotrwałej współpracy wojskowej pomiędzy Polską, Ukrainą i Litwą. Ten model współpracy został wcześniej sprawdzony w ramach Polsko-Ukraińskiego Batalionu (POLUKRBAT) oraz Litewsko-Polskiego Batalionu (LITPOLBAT), które istniały w latach 1998-2010 oraz 1997-2008. 
 
***
 
Gen. bryg. Jarosław Mokrzycki kształcił się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów został skierowany do 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, gdzie pełnił funkcję dowódcy plutonu piechoty górskiej. W latach 1995-1996 jako oficer operacyjny służył na Wzgórzach Golan w misji UNDOF. Po powrocie został mianowany dowódcą kompanii szkoleniowej w Rzeszowie.
 
W 2002 r. ukończył studia na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, po czym został skierowany do Dowództwa Wojsk Lądowych jako specjalista – początkowo w Wydziale Szkolenia, a następnie w Sekretariacie Dowódcy Wojsk Lądowych. W latach 2005-2006 studiował w Joint Forces Staff College w Norfolk (USA). Po powrocie do kraju został wyznaczony na Szefa Wydziału Planowania Zobowiązań Sojuszniczych w Wydziale Planowania Dowództwa Wojsk Lądowych. W latach 2007-2008 służył w Iraku podczas IX zmiany PKW jako Zastępca Szefa Sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Następnie został Szefem Sekretariatu Dowódcy Wojsk Lądowych, a w latach 2010-2013 - Szefem Pionu Współpracy Międzynarodowej.
 
W 2014 r. Jarosław Mokrzycki objął stanowisko Zastępcy Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, którą sprawował do października 2017 r., pełniąc w ostatnim roku funkcję p.o. Dowódcy Brygady. Następnie został przeniesiony do Wydziału Zachodniego Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON. 2 lipca 2018 r. objął stanowisko Dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP w Bydgoszczy. Ponadto, gen. bryg. Jarosław Mokrzycki ukończył studia podyplomowe w Akademii Sztuki Wojennej i Akademii Leona Koźmińskiego. 
 
 
Fot. LITPOLUKRBRIG

© 2018 Super-Polska.pl stat4u