Rządowe wsparcie procesu integracji cudzoziemców

Autor: Łódzki UW 2022-11-22 09:19:14

W związku z coraz większym napływem cudzoziemców do województwa łódzkiego, od 1 kwietnia 2019 roku do 31 października br. realizowano projekt, który miał na celu ułatwić obcokrajowcom pochodzącym z krajów nienależących do Unii Europejskiej przystosowanie się do nowego otoczenia. Na realizację tego przedsięwzięcia przeznaczono łącznie blisko 3 mln zł.

Na dzisiejszej konferencji prasowej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, wicewojewoda łódzki Karol Młynarczyk zaznaczył, iż największą część tej kwoty - prawie 2,1 mln zł - przekazano na funkcjonowanie punktów informacyjno-doradczych w Łodzi i Skierniewicach. Z bezpłatnej pomocy skorzystało 1380 osób. W tych punktach, wsparcia udzielali specjaliści do spraw integracji, prawnicy, psychologowie, a także doradcy zawodowi.  

W ramach projektu prowadzono także zajęcia integracyjne dla dzieci cudzoziemców, w których uczestniczyli również ich polscy rówieśnicy. Nauczyciele natomiast mogli poznać sposoby nauczania języka polskiego osób obcojęzycznych.

Organizowano też specjalne szkolenia dla urzędników. Pracownicy administracji mogli się dowiedzieć m.in. jak obsługiwać petenta z zagranicy, jak rozwiązywać problemy wynikające z różnic kulturowych oraz jak postępować i jakiej pomocy udzielić osobom, które padły ofiarą handlu ludźmi.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u