Wojewoda podlaski przedłużył zakaz przebywania na obszarze 200 m od linii granicy z Białorusią

Autor: MSWiA 2022-11-24 09:00:48

W poniedziałek, 21 listopada br. wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał rozporządzenie przedłużające zakaz przebywania na obszarze 200 m od linii granicy państwowej z Białorusią. Zakaz będzie obowiązywał do 31 grudnia br. Jest on związany z pracami nad instalacją elektronicznych elementów zapory na granicy polsko-białoruskiej.

Aktualnie obowiązujący zakaz został wprowadzony na podstawie rozporządzenia nr 4/2022 wojewody podlaskiego z 31 sierpnia br. i kończy się 30 listopada br. Konieczność przedłużenia zakazu wynika z trwających prac nad elektronicznymi elementami zapory. Nowe rozporządzenie wojewody nr 9/2022 przedłuża zakaz przebywania na obszarze 200 m od linii granicy państwowej do 31 grudnia 2022 r.

Zakaz będzie obowiązywał na następujących odcinkach granicy polsko-białoruskiej:

  • od trójstyku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej - Marycha do znaku granicznego nr 498, łącznie z obszarem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 498;
  • od północnego brzegu rzeki Bug do znaku granicznego nr 444, łącznie z obszarem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 444.

Obszar, na którym został wprowadzony zakaz przebywania, oznacza się w dobrze widocznych miejscach tablicami z napisem „Obszar objęty zakazem przebywania – wejście zabronione”.

Wojewoda podlaski, właściwy ze względu na lokalizację inwestycji, wydał nowe rozporządzenie w oparciu o przepisy art. 8 ust. 1 ustawy z 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. 

Rozporządzenie zostało wydane na wniosek komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Rozporządzenie wojewody zostało podpisane i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u