I Posiedzenie Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim

Autor: Mazowiecki UW 2022-11-25 09:14:59

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł powołał zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim. W czwartek, 24 listopada br. w imieniu Wojewody Mazowieckiego powołania wręczył Dyrektor Wydziału Zdrowia MUW Tomasz Sławatyniec. Posiedzenie odbyło się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Marlena Skorupka-Dziedzic oraz Wizytator w Wydziale Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie Ewa Ziemińska.

Posiedzenie rozpoczął Tomasz Sławatyniec, Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, który przywitał uczestników spotkania.

Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim będzie realizował bardzo ważne zadania. W ostatnim czasie w sposób istotny zwiększyła się liczba osób zakażonych HIV. Liczymy na to, że prace powołanego zespołu będą efektywne i przyniosą wymierne rezultaty – powiedział Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Tomasz Sławatyniec.

Następnie Tomasz Sławatyniec, Dyrektor Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w imieniu Wojewody Mazowieckiego wręczył powołania do zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim.

Powołanie do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu otrzymała:

- Pani Marlena Skorupka-Dziedzic, Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie,

Powołanie do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Zespołu otrzymała:

- Pani Ewa Ziemińska, Wizytator w Wydziale Wychowania i Kształcenia Specjalnego Kuratorium Oświaty w Warszawie,

Powołanie do pełnienia funkcji Członka Zespołu otrzymali:

- Pani Anna Olszewska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- Pani Emilia Politowska-Pisarek, Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia WZ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych,

- dr n. farm. Monika Jabłonowska, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej,

- prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii,

- dr hab. n. med. Piotr Tyszko, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego,

- Pani Agnieszka Gonczaryk, Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,

- Pani Agnieszka Kujawska-Misiąg, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie (z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego),

- Pan Łukasz Marek, Zastępca Burmistrza Wołomina, przedstawiciel Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast,

- Pani Agnieszka Dobija-Nowak, Naczelnik Wydziału profilaktyki uzależnień Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy,

- Pani Agnieszka Bieniek, specjalista Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu,

- Pan podinsp. Paweł Brzeźniak, Kierownik Sekcji Ochrony Pracy Komendy Stołecznej Policji,

- Pani Agnieszka Ucieklak, Główny specjalista w Dziale Lecznictwa Ambulatoryjnego Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,

- Pani Elżbieta Iwanicka, przedstawiciel Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych województwa mazowieckiego,

- dr n. społ. Magdalena Ankiersztejn-Bartczak - Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej,

- Pan Witold Liwski - Prezes Zarządu Fundacji ,, Res Humanae”.

Następnie Przewodnicząca Zespołu Marlena Skorupka-Dziedzic, Kierownik Oddziału Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przedstawiła nowy regulamin.

Na zakończenie spotkania odbyło się głosowanie Regulaminu Prac Zespołu, który został oficjalnie zatwierdzony i uznany za obowiązujący.

Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim został powołany na podstawie:

- Ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1657),

- Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczaniu AIDS (Dz. U. poz.227),

- Zarządzenia nr 356 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 września 2022 r.

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS zakłada podjęcie działań w pięciu obszarach:

- zapobieganie zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa,

- zapobieganie zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych,

- wsparcie i opieka zdrowotna dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS,

- współpraca międzynarodowa,

- monitoring.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u