Spotkanie wiceministra Bartosza Grodeckiego z wiceministrem spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Matthew Rycroftem

Autor: MSWiA 2022-11-27 11:03:29

W piątek, 25 listopada br. wiceminister Bartosz Grodecki spotkał się ze Stałym Sekretarzem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii Matthew Rycroftem. Rozmowa poświęcona była przyjęciu dokumentu Joint Threat Assesment (Wspólna Ocena Zagrożenia) będącego jedną z form współpracy polsko-brytyjskiej w dziedzinie bezpieczeństwa.

Podczas spotkania przyjęto trzecią edycję dokumentu JTA, zakreślającego ramy dwustronnej współpracy w obszarach szczególnie narażonych na przestępczość zorganizowaną, taką jak: handel ludźmi, przemyt broni i narkotyków czy przestępczość gospodarczą. 

Ministrowie opowiedzieli się za ambitnym modelem przyszłej współpracy, który pozwoli na wymianę informacji, a także realizację działań operacyjnych z uwzględnieniem potrzeb organów ścigania oraz możliwości, jakie dają instrumenty UE w zakresie współpracy policyjnej.

Podczas spotkania poruszono także temat współpracy w zakresie ochrony granic oraz omówiono sytuację uchodźców ukraińskich w Polsce i Wielkiej Brytanii.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u