Awanse i odznaczenia podczas uroczystej odprawy Służby Więziennej

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2022-11-27 11:14:44

Z okazji Święta Niepodległości w auli Aresztu Śledczego w Bydgoszczy odbyła się odprawa Służby Więziennej. W uroczystości uczestniczył m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Pracownicy Służby Więziennej stanowią drugą po policji największą uzbrojoną i umundurowaną służbę w Polsce. Tylko w OISW w Bydgoszczy służbę pełni 3300 funkcjonariuszy, pracowników cywilnych i pracowników pedagogicznych.

Galową odprawę w auli Aresztu Śledczego poprowadził dyrektor OISW w Bydgoszczy płk. Andrzej Gniot. W uroczystości wzięli też udział m.in.: posłowie Ewa Kozanecka i Piotr Król, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP Piotr Socha, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu nadbryg. Jacek Kaczmarek, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. insp. Piotr Leciejewski oraz Biskup Diecezji Bydgoskiej Krzysztof Włodarczyk.

Płk. Andrzej Gniot zaznaczył, że od 1 stycznia 2022 r. OISW nadzoruje dwa obszary, ponieważ połączono okręg gdański i bydgoski. Obie jednostki prężnie działają i bardzo efektywnie współpracują ze sobą.

Mogę śmiało powiedzieć, że jestem dumny z pracy naszej kadry, bo dzięki ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi skutecznie bronimy społeczeństwo przed naprawdę groźnymi przestępcami 

– podkreślił.

W okręgu bydgoskim znajduje się prawie 10 tys. osób pozbawionych wolności, dozoruje ich 2977 funkcjonariuszy, 222 pracowników Służby Więziennej oraz 63 pracowników pedagogicznych.

W skład Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy wchodzi osiem jednostek ulokowanych na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, w tym 4 areszty śledcze, 5 zakładów karnych i 8 oddziałów zewnętrznych.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz przypomniał, że Służba Więzienna nie tylko chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw ale także prowadzi działalność resocjalizacyjną, w tym zajęcia edukacyjne, terapeutyczne i profilaktyczne.

Poza wspomnianymi zadaniami w jednostkach penitencjarnych osadzeni mogą kontynuować naukę i pracować. Zapewniona jest im opieka medyczna i specjalistyczna terapia 

– powiedział wojewoda kujawsko-pomorski.

Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, którego region również podlega pod bydgoski inspektorat, przypomniał wydarzenia towarzszące odzyskiwaniu niepodległości i proces ustanawiania granic w 1918 r., w wyniku którego spora część Pomorza znalazła się pod niemiecką jurysdykcją. Zaznaczył, że 11 listopada to dzień, w którym wspominamy też wszystkich polskich bohaterów, którzy walczyli w obronie Ojczyny.

 W areszcie przy ul. Bukowej w Gdańsku znajduje się m.in. cela, w której przetrzymywany był Marszałek Józef Piłsudski. Obok umieszczone są tablice upamiętniające zamordowanych Żołnierzy Niezłomnych, którzy zginęli w tym miejscu, min.: Danuta Siedzikówna ps. „Inka” i Feliks Selmanowicz  ps. „Zagończyk” 

– powiedział.

Poseł Ewa Kozanecka, gratulując funkcjonariuszom wyróżnień i awansów zaznaczyła, że celebrując rocznicę odzyskania Niepodległości oddajemy też hołd wszystkim tym, którzy walczyli w obronie Polski.

Ojczyzna to nasz zbiorowy obowiązek. O tym pisał Norwid, mówił bł. kard. Wyszyński. Jesteśmy tutaj razem dzięki wartościom, które wspólnie wyznajemy, takim jak patriotyzm, Bóg, honor i Ojczyzna 

– powiedziała.

Poseł Piotr Król podkreślił, że wszystkie służby mundurowe w różny sposób przyczyniają się do zapewniania bezpieczeństwa naszemu krajowi. Jednak jedno z najtrudniejszych zadań należy właśnie do Służby Więziennej, która musi przejąć kontrolę nad osobami najgroźniejszymi dla społeczeństwa.

Za to chciałbym Wam najbardziej podziękować. Wykonujecie ciężką i odpowiedzialną pracę, a dzięki wam Polska jest bezpieczniejsza 

– powiedział.

Biskup Diecezji Bydgoskiej Krzysztof Włodarczyk przypomniał, że nie raz w przeszłości współpracował z Służbą Więzienną, dlatego zdaje sobie sprawę jak ciężką pracę wykonują funkcjonariusze. Podkreślił, że do pełnienia służby potrzebny jest nie tylko twardy charakter, ale też zrozumienie drugiego człowieka.

Dyrektor bydgoskiego OISW płk. Andrzej Gniot, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz i Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich wręczyli zasłużonym funkcjonariuszom medale, odznaki i awanse na wyższe stopnie służbowe. Pierwszym uhonorowanym był płk. Tomasz Koce, któremu Minister Sprawiedliwości nadał Brązową Odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u