Otwarcie Konsulatu Węgier i mianowanie konsula honorowego

Autor: Lubelski UW 2022-11-27 11:17:28

Wojewoda lubelski Lech Sprawka uczestniczył w uroczystości otwarcia Konsulatu Węgier w województwie lubelskim z siedzibą w Lublinie i mianowania Artura Cezarego Sienkiewicza na konsula honorowego Węgier. W ceremonii, która odbyła się w Trybunale Koronnym w Lublinie uczestniczyła Orsolya Zsuzsanna Kovács, ambasador Węgier w Polsce.

Najważniejszym elementem spotkania było przekazanie listów komisyjnych i exequatur konsulowi honorowemu Węgier. W pierwszym dokumencie minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Péter Szijjártó wyraził zgodę na ustanowienie konsulatu w województwie lubelskim z siedzibą w Lublinie i mianował Artura Cezarego Sienkiewicza konsulem honorowym Węgier. W drugim, w exequaturze, minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau wyraził zgodę na rozpoczęcie działalności konsulatu i konsula honorowego. Exequatur odczytał wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
- Minister spraw zagranicznych RP w wiadomym czynie, że otrzymawszy listy komisyjne wystawione w Budapeszcie dnia 31 sierpnia 2022 r., którymi JE minister spraw zagranicznych i handlu Węgier ustanowił Pana Artura Sienkiewicza jako konsula honorowego Węgier na obszar województwa lubelskiego z siedzibą w Lublinie, uznał i uznaje Pana Artura Sienkiewicza w charakterze konsula honorowego w Lublinie z jurysdykcją na wyżej określony okręg konsulatu. Jego listom komisyjnym udziela exequatur polecając zarazem władzom polskim okazywanie mu należnych względów i wszelkiej pomocy niezbędnej przy pełnieniu jego obowiązków.
 
- Przypadł mi w udziale zaszczyt przekazania exequatur, podpisany przez ministra spraw zagranicznych RP. To swoiste amen, w bezpośrednim tłumaczeniu oznacza: Niech będzie wykonane – podkreślał Lech Sprawka.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u